Ilmasto ja energianeuvonta


Kuopion kaupunki tarjoaa puolueetonta energianeuvontaa asukkaille, kunnille sekä pk-yrityksille koko Pohjois-Savon alueella. Neuvonnan puitteissa tiedotetaan alueen kuntia ja pk-yrityksiä energiatehokkuussopimuksista ja niihin liittymisen hyödyistä sekä toteutetaan kuluttajille suunnattua energianeuvontaa. Neuvonnassa hyödynnetään Motiva Oy:n asiantuntijuutta ja työkaluja.

Alueellista energianeuvontaa on kehitetty valtakunnallisella tasolla vuodesta 2009 lähtien. Energiaviraston alueellisen energia- ja ilmastotyön rahoituksen myötä on energianeuvonnan verkosto saanut uusia vahvistuksia ja lisää resursseja neuvontatyöhön. Alueellista energianeuvontaa on annettu toukokuusta 2019 lähtien kaikissa Suomen maakunnissa (pl. Ahvenanmaa).

Energianeuvonta kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille


Kuluttajille annetaan neuvontaa mm. lämmitykseen, uusiutuvaan energiaan, laitteisiin, kuluttamiseen ja liikkumiseen liittyen. Kunnille tarjotaan tietoa mm. kunta-alan energiatehokkuussopimuksista ja niihin liittymisen hyödyistä sekä energiakatselmuksista ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksista. Pk-yrityksille tarjotaan tietoa mm. elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksista sekä niihin liittymisen hyödyistä.

Tapahtumat
 


 

Lisätietoa energiaviraston sivulla.

Lisätietoa Motivan sivulla.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Energianeuvoja
Mari Turunen
044 718 2870

Linkit Linkit

Avustuksia ja tukia

Asuminen

Liikkuminen