Ympäristökertomukset

saniainen

Ympäristökertomuksessa on tietoa Kuopion ympäristön tilasta ja kaupungin ympäristönsuojelutyöstä edeltäviltä vuosilta. Ympäristökertomus auttaa ymmärtämään ympäristöasioiden merkittävyyttä. 

Ympäristökertomus julkaistaan kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä yhtenä toimintakertomuksena vuosittain. Lisäksi ympäristötekijöistä annetaan tiivis katsaus osana tilinpäätöksen Ympäristötekijät –lukua.

Kertomus sisältää tiiviin koonnin eri osa-alueista ympäristön tilasta Kuopiossa ja tietoa siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa suhteessa strategisiin tavoitteisiin, esimerkiksi ilmastopäästöjen osalta.

Useat ympäristön, erityisesti luonnon tilaa koskevat, ja kehitystä kuvaavat indikaattoritiedot saadaan viiveellä, eikä täysin ajantasaista tietoa ole saatavilla. Onkin hyvä tarkastella pidempää aikasarjaa ja kehityksen trendiä kuin ainoastaan edellisen vuoden tietoja.

Ympäristökertomuksen kokoaa alueelliset ympäristönsuojelupalvelut, joka vastaa osaltaan ympäristöraportoinnista ja ympäristön tilan seurannasta niiltä osin, kuin ne ovat kaupungin vastuulla.

Tutustu ympäristökertomuksiin

Lisätietoja

Tanja Ahonen

ympäristöjohtaja