Ilmansuojelu

Kuopion kaupunkialueen ilmanlaatuun vaikuttavat eniten tieliikenteen pakokaasupäästöt sekä katupöly. Suurimmat vaikutukset liikenteen päästöillä ja katupölyllä on kaupunkialueen halkaisevan moottoritien lähialueilla ja vaikutuspiirissä. Teollisuuden päästöillä on paikallista vaikutusta etenkin Sorsasalossa, Itkonniemellä ja Haminalahdessa. Pientaloalueille ilmanlaatuun vaikuttavat myös kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt, etenkin puun pienpoltosta.

Päästöjen vaikutuksia pyritään vähentämään mm. tehtäessä päätöksiä ja antaessaan lausuntoja laitosten ympäristöluvista sekä ottamalla ilmanlaatu huomioon maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Ilmanlaadun parantamista on myös edistetty osallistumalla katupölyä ja puunpienpolttoa koskeviin tutkimushankkeisiin.

Kuopion uusimpia ilmanlaatuselvityksiä

Lisää tietoa ilmansaasteista

Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäinen päivitys (valtioneuvosto) (pdf)

Essi Holopainen

ympäristötarkastaja

Mikko Sokura

ympäristötarkastaja