Julkiset hankinnat


Kuopion kaupunki hankkii yksityiseltä sektorilta tavaroita ja palveluita, joiden avulla se järjestää vastuullaan olevia palveluita. Vuonna 2022 ulkoisten palvelujen ja tavaroiden ostojen arvo oli 529 milj. euroa. Hankinnat toteutetaan hajautetusti kaupungin yksiköissä. Kaupunki käyttää hankintalain mukaisissa hankinnoissa Kuopion ja muiden julkisyhteisöjen omistaman hankintayhtiön Sansia Oy:n palveluja.

Sansia Oy:n hankinnat, joissa Kuopion kaupunki on mukana (Excel)

Kuopion Tilapalvelujen hankinnat

Hankinnoilla työllistäminen

Kuopion kaupunki edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien kuopiolaisten henkilöiden työllistymistä julkisten hankintojen avulla.

Periaatteet


Kuopio noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä kaupungin omia periaatteita, sääntöjä ja ohjeita.

Hankinnat toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hankintoja koskevat linjaukset on kirjattu palvelu- ja hankintaohjelmaan. Kuopion kaupunki noudattaa hankinnoissaan seuraavia periaatteita: ympäristöystävällisyys, yritysvaikutusten arviointi, sosiaalisten kriteerien huomioiminen ja Savuton Kuopio.

Hankintaohjelmaa päivitetään, uusi ohjelma valmistuu vuonna 2023. 

Kuopion kaupungin hankintaohje (pdf)

Tarjouspyynnöt


Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMA-palvelussa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvon mukaisesti. Kussakin hankintailmoituksessa kerrotaan, mistä tarjouspyynnöt löytyvät.

Sansian tekemien hankintojen tarjouspyynnöt löytyvät Tarjouspalvelu.fi-palvelusta.

Pienhankinnat


Kynnysarvot alittaviin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, vaan kaupungin yksiköt toteuttavat ne Kuopion kaupungin pienhankintaohjeen (pdf) mukaisesti hyvän hallinnon periaatteita sekä muuta lainsäädäntöä noudattaen.

Kuopion kaupungin hankinnat tehdään HankintaSampo-pienhankintajärjestelmällä, jonka avulla lisätään pienhankintojen avoimuutta ja tehostetaan niiden tekemistä. Yritykset kirjautuvat nettipohjaiseen palveluun ilmaiseksi. Palvelun hinnoittelu perustuu kilpailutuksissa voittaneilta yrityksiltä perittävään palvelumaksuun, jonka yritys voi huomioida tarjoushinnassaan.

HankintaSampoon: http://www.hankintasampo.fi/

Palvelualueiden hankintasuunnitelmat 2023


Elinvoima- ja konsernipalvelut
Kaupunkiympäristön palvelualue
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualue
Tilapalvelut

Kaupungin ostot

Kuopion kaupungin avoimella datalla tarkoitetaan kaupungille kertynyttä, jalostamatonta ja koneluettavaa aineistoa, jota voi käyttää maksuttomasti. Myös kaupungin ostolaskuaineistot on julkaistu avoimena datana: http://www.kuopio.fi/avoin-data

Raportti: Kuopion kaupungin palvelujen ja tavaroiden ostot vuonna 2022

Raportti: Kuopion kaupungin ostolaskuanalyysi 2021

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kaupunkitasoinen hankintojen ohjaus
hankintasuunnittelija
Tiina Tiihonen
044 718 2124
tiina.tiihonen(at)kuopio.fi

Sansia Oy
017 218 900
info(at)sansia.fi

Neuvontaa, koulutusta ja apua
julkisten hankintojen eri vaiheissa
Pohjois-Savon alueella tarjoaa
Savon Yrittäjien hankintapalvelu.

Mia Simpanen
044 368 0505
mia.simpanen(at)yrittajat.fi