Hankkeet ja hankinnat


Kuopion Tilapalvelut suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnittelussa

 • Neulamäen pelastusasema
 • Turvakoti
 • Leväsen palvelukeskus
 • Puijonlaakson palvelukeskus
 • Hatsalan koulu
 • Pirtin koulun laajennus
 • Puijonlaakson ja Länsi-Puijon varhaiskasvatus

Suunnittelussa/laskennassa

 • Rajalan koulun lisärakennus
 • Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus
 • Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio
 • Niiralan koulun peruskorjaus
 • Keskustan ja Puijonlaakson vuokrapäiväkodit
 • Nilsiän pelastusasema

Rakenteilla

Valmistuneita

Hankinnat


Kuopion Tilapalvelut järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Kuopion kaupungin sääntöjä ja ohjeita.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot


Tältä sivulta löytyvät myös tarvittessa Kuopion Tilapalveluiden meneillään olevien kilpailutusten tarkennuksia ja muita tarjoajille toimitettavia lisätietoja.

Tarkennukset ja lisätiedot julkaistaan tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana. Vastuu tarkennusten huomioimisesta ja tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamisesta on tarjouksen jättäjällä. Tällä hetkellä ei ole käynnissä olevista hankinnoista julkaistavia lisätietoja.

Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot Kilpailutusten tarkennukset ja lisätiedot

 

Kuopion Tilapalveluiden puitejärjestelyt (pdf)

Kuopion Tilapalveluiden kohteiden rakennusluvat (pdf)

Kuopion kaupungin kärkihankkeet/ kaupunkikehitysalustat