Hankkeet ja hankinnat


Kuopion Tilapalvelut suunnittelee ja ohjaa rakennushankkeita. Tällä sivulla esittelemme joitakin merkittävimpiä hankkeita. Ne jakautuvat vaiheensa perusteella hankesuunnitteluun, suunnitteluun, rakenteilla oleviin ja valmistuneisiin.

Hankkeita

Hankesuunnittelussa

 • Turvakoti
 • Puijonlaakson palvelukeskus
 • Hatsalan koulu
 • Syvänniemen koulu ja päiväkoti
 • Pirtin koulun laajennus
 • Puijonlaakson ja Länsi-Puijon varhaiskasvatus
 • Keskuskenttä

Suunnittelussa/laskennassa

Rakenteilla

 • Rajalan koulun lisärakennus
 • Niiralan koulun peruskorjaus
 • Lippumäen kalliosuojan muutostyöt
 • Kuopion Taidelukio Lumit
 • Männistön Väinämöisen päiväkoti
 • Länsi-Puijon koulun lisätilat
 • Kuopion kantakaupungin pelastusasema keskusta
 • Kuopion kantakaupungin pelastusasema Petonen
 • Nilsiän pelastusasema
 • Mölymäen väliaikainen päiväkoti
 • Kurkimäen viipalepäiväkoti

Valmistuneita

Hankinnat


Kuopion Tilapalvelut järjestää kiinteistöpalvelut kaupungin omistamiin ja hallinnoimiin tiloihin sekä vastaa kaupungin toimitilojen rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta.

Tavaroita, palveluja ja urakoita hankitaan yksityiseltä sektorilta. Hankinnoissa noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä Kuopion kaupungin sääntöjä ja ohjeita.