Osoitteet


Kaikilla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä, vapaa-ajan kiinteistöillä mantereella ja saarissa sekä yleisillä kokoontumispaikoilla tulee olla osoite, joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä. Kunta vastaa virallisten osoitteiden antamisesta tai tarvittaessa niiden korjaamisesta.

Ajantasaisin, virallinen tieto osoitteista ja kunnan alueella käytössä olevista tie- ja katunimistä löytyy osoitehaulla Kuopion Karttapalvelusta ja naapurikuntien osalta Maanmittauslaitoksen Karttapaikka palvelusta.

Taajamien (asemakaava-alueet) katunimet perustuvat alueen voimassa olevaan asemakaavaan ja osoitenumerointi on pääsääntöisesti juokseva.

Haja-asutusalueille annettavien osoitenumeroiden lisäksi tarvittaessa nimetään uusia osoiteteitä kunnan toimesta tai tienvarren asukkaiden aloitteesta. Yksityistiet eivät aina ole virallisia osoiteteitä eikä niiden nimet virallisia osoiteteiden nimiä.

Katu- ja tienimikyltit toimitetaan maastoon kunnan toimesta. 
Puuttuvista tai epäselvistä tiennimikilvistä voi ilmoittaa sähköpostilla osoiteasiat[at]kuopio.fi

Kiinteistön osoitenumerokilven hankkiminen, kiinnittäminen, kunnossapito ja opastuksen riittävyyden arviointi ovat kiinteistön omistajan / haltijan vastuulla (MRA 84§). Isoille tonteille/alueille joilla on useampia rakennuksia, suositellaan myös alueopastaulua sijoitettavaksi näkyvälle paikalle tontin sisääntuloväylälle.

Kunta ilmoittaa uudet/muuttuneet tienimet ja osoitteet eri viranomaistahoille, esim. väestötietojärjestelmään ja postiin. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa uusi tai muuttunut osoitteensa niihin käyttämiinsä palveluihin ja asiakasrekistereihin, joihin tieto ei päivity väestötietojärjestelmästä.

Kuopion Karttapalvelun kartoilla havaituista virheistä voi ilmoittaa Palautepalvelun kautta.

Yritysten tai muiden yksityisten palveluntarjoajien navigaattoreiden ja muiden karttapalveluiden aineistojen päivittäminen ei ole kunnan vastuulla. Osoitetietoja päivitetään palveluntarjoajan parhaaksi katsomalla tavalla ja nopeudella. Jos kartalla huomaa virheen, siitä voi ilmoittaa suoraan palvelun ylläpitäjälle. Yleisimmin käytetyissä karttapalveluissa on ohjeet ilmoittamisesta.

Tiedustelut Tiedustelut

Lea Eskelinen
044 718 5548

Tuula Vornanen
044 718 5518

osoiteasiat[at]kuopio.fi

Osoitteiden muodostus Osoitteiden muodostus

Yksityistiet Yksityistiet

Hätäkeskuslaitos Hätäkeskuslaitos

Tietoa Hätäkeskuslaitoksen eri palveluista.