Osoiteasiat


Kaikilla asutuilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan kiinteistöillä, tulisi olla osoite joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä.

Ajantasaisin, virallinen tieto osoitteista ja kunnan alueella käytössä olevista tie- ja katunimistä löytyy osoitehaulla Kuopion Karttapalvelusta ja naapurikuntien osalta Maanmittauslaitoksen Karttapaikka palvelusta.

Kunta ilmoittaa uudet/muuttuneet tienimet ja osoitteet pelastustoimelle, väestörekisteriin sekä postiin. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa uusi tai muuttunut osoitteensa niihin käyttämiinsä palveluihin ja asiakasrekistereihin, joihin tieto ei päivity väestötietojärjestelmästä. 

Osoitenumerokilpien hankkiminen, kiinnittäminen sekä niiden näkyvyydestä huolehtiminen on kiinteistön omistajien tai haltijoiden vastuulla.

Haja-asutusalue
Tienvarren kiinteistöjen asukkaat voivat ehdottaa tienimeä ennestään nimeämättömälle tielle, jonka jälkeen kunta tekee päätöksen nimestä ja osoitenumeroista. Osoitenumerot perustuvat matkaan tien alusta pihatien liittymään siten, että metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois, parittomat numerot tien oikealle, parilliset vasemmalle puolelle. Liitoskunnissa on paikoin myös haja-asutusalueilla ollut käytössä osoitenumeron lisänä kirjainjaottelu. Nykyisin pyritään antamaan kiinteistöille oma numero jakamisen sijaan.

Haja-asutusalueella tietä käyttävät kiinteistöjen omistajat hankkivat ja pystyttävät tienimikyltin sekä kiinteistöjensä osoitenumerot.

Asemakaava-alue
Kadunnimet vahvistuvat asemakaavassa. Osoitenumerointi on juokseva, parittomat oikealla parilliset vasemmalla puolella ja perustuu tonttijakoon. Viranomainen antaa osoitenumeron tonttia muodostettaessa ja ilmoittaa sen tontinomistajalle.

Asemakaava-alueilla mm. täydennysrakentamisen yhteydessä uusille rakennuspaikoille ei aina ole annettavissa omaa osoitenumeroa, joten numeroa on jaettu jakokirjaimella. Kaupungin antamassa osoitenumerossa jakokirjain on aina pieni, esim. 7b. Tontin sisällä talo/rappu- ja huoneistokohtaisen osoitteen antaa omistaja/isännöitsijä. Taloyhtiöiden porraskirjaimet ovat suuraakkosia (A, B). Tontin omistaja hankkii ja kiinnittää osoitenumerokyltit.

Asemakaava-alueiden katunimikyltit asentaa Kuopion kaupunki. Puuttuvista tai epäselvistä kylteistä voi ilmoittaa Kuopion Palautepalvelun kautta tai osoitteeseen kunnossapito[at]kuopio.fi

Kuopion Karttapalvelun kartoilla havaituista virheistä voi ilmoittaa Kuopion Palautepalvelun kautta tai osoitteeseen paikkatietopalvelut[at]kuopio.fi

Yritysten tai muiden yksityisten tahojen ylläpitämissä karttapalveluissa päivitetään osoitetietoja palvelun tarjoajan parhaaksi katsomalla tavalla ja nopeudella. Jos kartalla huomaa virheen, siitä voi ilmoittaa palvelun ylläpitäjälle. Yleisimmin käytetyissä karttapalveluissa on ohjeet ilmoittamisesta.

Tiedustelut Tiedustelut

Haja-asutusalueet:
Tuula Vornanen
044 718 5518

Kaava-alueet:
Lea Eskelinen
044 718 5548

osoiteasiat[at]kuopio.fi

Teiden nimeäminen Teiden nimeäminen

Painetut opaskartat Painetut opaskartat

Painetun Kuopion alueen opas- ja ulkoilukartan sekä veneilykartaston voi tilata verkkolomakkeella.