Puijon hoito- ja käyttösuunnitelma


Puijon virkistysmetsille on laadittu erilliseen kävijätutkimukseen perustuva hoitosuunnitelma.

Puijo on osa kuopiolaista mielenmaisemaa. Kaikilla kuopiolaisilla on mielipide Puijosta ja sen kehittämisestä. Kävijätutkimuksen tavoitteena oli koota mahdollisimman laajasti kuopiolaisten odotuksia ja näkemyksiä Puijon alueen nykytilasta ja kehittämisestä Puijon uutta käyttö- ja hoitosuunnitelmaan varten.

Nykytilan analyysien ja asukkaiden esittämien näkökohtien pohjalta on laadittu virkistysmetsille vaihtoehtoisia hoitosuunnitelmia ja Puijon käytön kehittämisehdotuksia.

Internet -kyselyn lisäksi kuopiolaisten mielipiteitä ja odotuksia selvitettiin postikyselyllä ja eri kävijäryhmien haastatteluilla.

Lopullisen päätöksen Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman sisällöstä teki kaupunginvaltuusto elokuussa 2010. Valtuusto hyväksyi suunnitelmassa ehdotetut esitykset mutta irtaantui raportin kohdassa 4.5. esitetystä kritiikistä luonnonsuojelu sektoria kohtaan.

Puijon hoitosuunnitelma Puijon hoitosuunnitelma