Talousarvio


Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma linjaavat kunnan taloutta, varainhoitoa ja toimintaa.  Valtuusto hyväksyy talousarvion vuosittain vuoden loppuun mennessä. Kuopion strategian ja talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kaksi kertaa vuodessa julkaistavissa seurantaraporteissa ja talouden kehittymistä kuukausiraporteissa.

Kuopion kaupungin talousarvio 2017, toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2020

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2018 talousarvioksi 20.11.2017
- julkaistaan 21.11.2017
Vuoden 2018 talousarvion esittelyaineisto (pdf)
Vuoden 2018 talousarvion lehdistötiedote (pdf)
Vuoden 2018 talousarvion lehdistötiedote (pptx-muodossa)

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2017 talousarvioksi 11.10.2016:
Vuoden 2017 talousarvion esittelyaineisto (pdf)
Vuoden 2017 talousarvion lehdistötiedote (pdf)
Vuoden 2017 talousarvion lehdistötiedote (pptx-muodosssa)