Nauti ja opi kulttuurista


Kulttuuriin aktivointi koordinoi ja kehittää yhdessä muiden kaupungin yksiköiden ja 3. sektorin toimijoiden kanssa kulttuurikasvatuksen sekä kulttuurisen osallisuuden ja saavutettavuuden toimintamalleja Kuopiossa.

Kulttuuriin aktivointi myös opastaa, kannustaa ja osallistaa paikallisia toimijoita yksittäisistä ihmisistä järjestöihin toimimaan kulttuuripalvelujen tuottajina.

Tavoitteina on kehittää lasten, nuorten, ikäihmisten ja erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten mahdollisuuksia tutustua taiteen ja kulttuurin eri aloihin ja ilmaista itseään eri taiteen alojen avulla.
 

Esimerkkejä palveluista

  • Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku
  • Kiitos kaveruudelle -draamatyöpajatoiminta perusopetuksessa
  • Yhteisötaiteilijatoiminta (musiikki, tanssi, kuvataide, klovneria, media) ikäihmisille ja erityisryhmille
  • Alueellinen kulttuuritoiminta
  • Nilsiän musiikki- ja tanssileiri
  • Kaupungin viralliset juhlat (Itsenäisyyspäivä ja Veteraanipäivä)
  • Tapahtumat (mm. Supersyysloma, Pakkaspäivät, Ömeising Reis -opiskelijatapahtuma)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kulttuurisuunnittelija
Jonna Forsman
vastuualue lapset ja nuoret
044 7182 468
jonna.forsman(at)kuopio.fi

Kulttuurisuunnittelija
Liisa Hämäläinen
vastuualue ikäihmiset ja erityisryhmät
044 7182 469
liisa.hamalainen(at)kuopio.fi

Kulttuurisuunnittelija
Tiina Taskinen-Viinikainen
vastuualue tapahtumat
044 748 2374
tiina.taskinen-viinikainen(at)kuopio.fi

Draamakasvattaja
Anni Marin
vastuualue Kiitos kaveruudelle ja teatteripolku
044 718 2380
anni.marin(at)kuopio.fi

Kulttuuriin aktivointisuunnitelma Kulttuuriin aktivointisuunnitelma