Päivähoidon toiminta-ajatus

Kuopion varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksen mukaan varhaiskasvatuspalvelut tarjoaa yhdessä perheiden ja muiden toimijoiden kanssa lapselle turvallisen, kehitykselle, oppimiselle ja leikille suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus on aikaansa seuraavaa ja kestävää kehitystä tukevaa.

Varhaiskasvatuksen arvoina ovat palveluhenkisyys, luottamuksellisuus sekä lasten ja perheiden osallisuus. Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua itseensä luottavaksi, yhteistyökykyiseksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi.

Päiväkotihoito

Päiväkotihoito on ryhmissä järjestettävää varhaiskasvatusta. Ryhmien koot vaihtelevat lasten iän mukaan.

Ilta- ja vuorohoitoa järjestetään niiden perheiden lapsille, jotka sitä vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat. Jatketun aukioloajan päiväkodit: Tuohikontti, Kuoppamäki, RauhalahtiLänsi-Puijo, Melalahti, Männistö. Ilta- ja vuorohoito: Haapaniemi, Juankoski, Nilsiä, Petosenmutka, Maaninka.

Tilapäinen hoito on tarkoitettu kotona hoidossa oleville alle kouluikäisille lapsille. Hoitoa voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen mahdollisuuksien mukaan kaikissa päiväkodeissa tai perhepäivähoitopaikoissa henkilöstötilanteesta riippuen.

Kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen saaminen tai hoitopaikka toisessa kunnassa eivät ole este tilapäisen hoidon käyttämiseen. 

Tilapäistä hoitoa voi tiedustella päiväkodinjohtajilta tai perhepäivähoidonohjaajilta.

Tilapäisen kokopäivähoidon maksu on 18 € ja osapäivähoidon 11 €.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat kodinomaisuus, kiireettömyys ja leikki.

HUOM! Haemme perhepäivähoitajia määräaikaisiin työsuhteisiin hoitajan omassa kodissa tapahtuvaan perhepäivähoitoon mm. Hiltulanlahden, Niiralan, Puijonlaakson, Vehmersalmen, Vehkalammen ja Kärängän alueille vaihtelevien lapsitilanteiden mukaisesti.

Kotaryhmä

Puijonlaakson päiväkodin yhteydessä toimii 5-vuotiaiden Kotaryhmä lähimetsään rakennetussa kodassa. Metsäoraviksi nimetty ryhmä on ulkona useimmiten koko päivän neljänä päivänä viikossa, satoi tai paistoi.

Ryhmän päivä alkaa päiväkodilla. Sen jälkeen suunnataan metsään. Metsässä ryhmällä on sekä yhteistä ohjelmaa että vapaata leikkiä. Lounas noudetaan läheisestä päiväkodista ja nautitaan kodalla. Iltapäivän välipalan jälkeen ryhmä palaa päiväkodille odottamaan huoltajia.

Kotaryhmän keskeinen oppimisympäristö on ensisijaisesti kodan ympärillä oleva luontoympäristö. Pedagoginen toiminta toteutuu tässä ympäristössä varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Varhaiskasvatuksesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja.

Luonnossa tapahtuva toiminta vahvistaa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimisedellytyksiä. Lapsen luonto-osaaminen ja luonnon tuntemus lisääntyvät, fyysinen kunto ja motoriset taidot kehittyvät.

Lapset valitaan ryhmään huoltajien hakemusten ja lasten ryhmään soveltuvuuden perusteella.

Asiakaskysely 2022 Asiakaskysely 2022

  • Asiakaskysely 2022
    (kysely päättynyt 30.11.2022)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Päivähoidon palveluohjausta antavat aluevastaavat päiväkodinjohtajat. Ks. yhteystiedot Päivähoito Kuopiossa -sivulta.

Varhaiskasvatuspalvelut
Vs. kasvatusjohtaja
Minna Kari
Puh. 044 718 4008
minna.kari(at)kuopio.fi

Vs. palvelupäällikkö
Maarit Reinikka
Puh. 044 718 3760
maarit.reinikka(at)kuopio.fi

Palvelupäällikkö
Tiina Mikkilä
Puh. 044 718 6134
tiina.mikkila(at)kuopio.fi