Kehittäminen

Havainnekuva Savilahden alueesta. Kuvassa järven rannalla erivärisiä kerrostaloja, puita, ihmisiä ja eläimiä.

Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän.

Kuopion kaupungissa on käynnissä useita merkittäviä kaupungin strategiaa, elinvoimaisuutta ja kasvua tukevia kärkihankkeita ja muita kehittämishankkeita. Kehittämistoimenpiteiden rahoituksessa hyödynnetään ulkopuolista rahoitusta aina, kun se on mahdollista (esim. EU-rahoitus).

Kaupungin projektit liittyvät Kuopion strategisiin päämääriin:

  • Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio
  • Elinvoimainen ja kasvava Kuopio
  • Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio
  • Uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio

sekä strategisia päämääriä läpileikkaaviin kolmeen teemaan:

  • Digitalisaatio
  • Kumppanuus
  • Kansainvälisyys

Kuopion kaupunki toimii kumppanina ja osarahoittaa myös lukuisia muiden toimijoiden koordinoimia projekteja. Kuopion kaupungin mahdollisuus osallistua projekteihin vaihtelee eri aikoina ja resurssien mukaan. Hanke- ja projektiesitykset edellyttävät hyvissä ajoin keskustelua Kuopion kaupungin edustajien kanssa.

Tutustu Kuopion strategiaan, strategisiin päämääriin ja läpileikkaaviin teemoihin
Strategia

EU-rahoitteista projektitoimintaa

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 (EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027)

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma tukee elinkeino-, energia-, ilmasto-, innovaatio-, koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa sekä syrjäytymisen ja köyhyyden vastaista työtä. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimet. Uutena kokonaisuutena ohjelmakaudella on se, että kaupunkien ja valtion välisiin innovaatioekosysteemisopimusten hankkeisiin kohdennetaan ohjelmasta kestävän kaupunkikehityksen rahoitusta. Rahoituksella kehitetään kaupunkien innovaatiokyvykkyyttä ja -ekosysteemejä perustuen kaupungin toimintaan innovaatioalustana elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön vahvistamiseksi

Lisätietoja: Rakennerahastot.fi

EU-lipputunnus rahoituskausi 2021-2027

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma (EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2014–2020)

Kuopion kaupunki on EU:n rakennerahastokaudella (2014–2020) ollut toteuttamassa ja rahoittamassa yhteensä reilua sataa hanketta. Hankkeiden toteutusta jatkuu syksyyn 2023 asti. Kaupungin noin reilun 10 milj. euron rahoituksella on ollut vipuvoimaa yhteensä yli 74 milj. euron hankekokonaisuudelle. Suurin osa (yli 80 %) kaupungin hankerahoituksesta on kohdistunut kaupungin kasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen sekä työllisyyden parantamiseen. Kaupungin EU-hankkeista kooltaan suurimpia ovat olleet saavutettavuuteen ja vähähiilisyyteen liittyvät investointihankkeet ja työllisyyshankkeet.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 2014-2020 tunnukset

Kärkihankkeita

Kansainväliset verkostot

Kuopion kaupunki on mukana useissa merkittävissä kansainvälisissä verkostoissa ja projekteissa. Tavoitteena on edistää kaupungin, alueen yritysten, sekä T&K-toimijoiden aktiivista kansainvälistä verkottumista ja kontakteja.

Lue lisää kansainvälisistä verkostoista
Kansainväliset verkostot ja yhteistyö

Yhteystiedot

Strategia ja ke­hit­tä­mi­nen

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Arto Holopainen

Innovaatiopäällikkö

Sirpa Lätti-Hyvönen

Strategiajohtaja