Kuopion kotoutumisohjelma 2023

Kolme lasta istuu nurmikolla syömässä jäätelötötteröitä päässään karvahatut, joissa on I love Kuopio -pinssit.

Laki edellyttää kunnilta kotoutumisen edistämiseksi kotouttamisohjelmaa (Kotoutumislaki 32 §), joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa. Kuopion kotoutumisohjelma 2023 päivittää edellistä, vuonna 2016 valmistunutta ja hyväksyttyä ohjelmaa. Valmisteluprosessissa on ohjelmaa päivitetty vastaamaan nykyhetkeä käymällä läpi meneillään olevien lakiuudistusten aineistoa sekä koottu kaupungin eri toimialoilta vastuutahojen kommentit.

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 2023 alkaen. Pakolaistyön sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

Maahanmuuttajapalvelut ovat kuitenkin laaja kokonaisuus (mm. työperäinen maahanmuutto), joten maahanmuuttajapalveluiden toteuttamisessa on kunnissa jatkossakin suuri rooli mm. kotouttamisen palveluiden, kielikurssien, varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, asuntotoimen ym.
osalta.

Kuopion kotoutumisohjelma 2023 (pdf)