Osoitteen antaminen


Kaikilla asutuilla kiinteistöillä, myös vapaa-ajan kiinteistöillä, tulisi olla osoite joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä.

Kunta tekee päätöksen tien nimestä ja osoitenumeroista sekä ilmoittaa uuden/muuttuneen tienimen ja osoitteen pelastustoimelle, väestörekisteriin sekä postiin.

Haja-asutusalueella tienvarren asukkaat voivat ehdottaa tienimeä ennestään nimeämättömälle tielle. Kunnan alueella käytössä olevat tie- ja katunimet löytyvät osoitehaulla Kuopion Karttapalvelusta. Osoitenumerot perustuvat matkaan tien alusta pihatien liittymään siten, että metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois, parittomat numerot tien oikealle, parilliset vasemmalle puolelle. Kiinteistöjen omistajat hankkivat ja pystyttävät tienimikyltin. Samoin numerokyltin hankinta ja kiinnitys kuuluu asukkaalle.

Kaava-alueella kadunnimet vahvistuvat asemakaavassa. Osoitenumerointi on juokseva, parittomat oikealla parilliset vasemmalla puolella ja perustuu tonttijakoon. Viranomainen antaa osoitenumeron tonttia muodostettaessa ja ilmoittaa sen tontinomistajalle. Katunimikyltit asentaa Kuopion kaupunki. Tontin sisällä talo/rappu- ja huoneistokohtaisen osoitteen antaa omistaja/isännöitsijä. Pelastustoimen turvaohje on, että osoite kullekin talolle/rapulle määräytyy sisäänkäynnin mukaan. Tontin omistaja hankkii ja kiinnittää osoitenumerokyltit.

 

Osoitetiedustelut Osoitetiedustelut

Haja-asutusalueet:
Helmi Salminen
044 718 5547
helmi.salminen[at]kuopio.fi

Kaava-alueet:
Lea Eskelinen
044 718 5548
lea.eskelinen[at]kuopio.fi

Teiden nimeäminen Teiden nimeäminen

Painetut opaskartat Painetut opaskartat

Painetun Kuopion alueen opas- ja ulkoilukartan sekä veneilykartaston voi tilata verkkolomakkeella.