Koulun aloittaminen 6- tai 8-vuotiaana

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Tästä huolimatta koulunkäynti voidaan aloittaa myös vuotta aikaisemmin tai koulun aloitusta voidaan siirtää vuodella eteenpäin.

Opetuksen aloittaminen 6-vuotiaana

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen oikeutta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella on edellytykset suoriutua opiskelusta.

Hakemukseen on liitettävä psykologin lausunto ja tarvittaessa lääketieteellinen lausunto. Huoltajan on hankittava psykologin lausunto yksityiseltä palveluntuottajalta.

Opetuksen aloittaminen 8-vuotiaana

Oppilaan huoltaja voi hakea lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamisessa. Hakemukseen on liitettävä psykologinen tai lääketieteellinen selvitys lykkäyksen perusteista.

Hakemus koulunkäynnin poikkeavasta aloittamisesta

Hakemuslomake palautetaan tarvittavine liitteineen perusopetuksen tukipalveluihin sähköpostitse osoitteeseen perusopetus(at)kuopio.fi tai postitse osoitteeseen Asemakatu 38 – 40 A, 3. krs, 70110 Kuopio.