Soveltava liikunta

Soveltavan liikunnan ryhmät ovat tarkoitettu lapsille, nuorille tai aikuisille, joiden on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntaryhmiin ja joiden ohjaamisessa tarvitaan soveltamista ja erityisosaamista. Ryhmät ovat tarkoitettu myös henkilöille, kenellä on havaittavissa motorista viivettä tai tuen tarvetta liikkumisessa, sosiaalisissa taidoissa tai keskittymisessä. Paljon tukea tarvitsevat osallistuvat oman avustajan, tukihenkilön kanssa. 

Soveltavan liikunnan ryhmätarjontaa on kuvattu omien otsikoiden alla ikäryhmittäin.

Huomioithan, että myös ikääntyneiden alla kuvatut ryhmät ovat avoimia myös pitkäaikaissairaille tai muuten toimintakyvyltään heikentyneille. 

Ryhmiin voi osallistua myös oman avustajan tai tulkin kanssa. Tuothan tämän ilmi, ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumaan ryhmiin pääset: 

www.kuntapalvelut.fi/kuopio

Valitse: ryhmät, soveltava liikunta

Lisätietoja

Päivi Partanen

Liikunnanohjaaja/Soveltava liikunta