Moottorikelkkailureitit

Moottorikelkkasafari Tahkon maisemissa

Moottorikelkkaharrastajilla on käytössään Pohjois-Savon ja Kuopion alueella laaja moottorikelkkareitistö. Moottorikelkkailua säädellään ensisijaisesti maastoliikennelailla (Maastoliikennelaki 1710/1995) ja kelkkailu toisen maalla edellyttää maanomistajan lupaa.

Kuopiossa reiteistä suurin osa on tällä hetkellä epävirallisia kelkkailu-uria, joiden käyttö perustuu maanomistajien kanssa tehtyihin käyttöoikeussopimuksiin. Kaupungin tavoitteena on virallistaa kelkkailu-urat varsinaisiksi moottorikelkkailureiteiksi, jolloin reiteistä saadaan reittitoimitusten jälkeen pysyvästi yleiseen talviaikaiseen käyttöön tarkoitettuja reittejä.

Virallisia moottorikelkkailureittejä on tällä hetkellä Tahkon ja Nilsiän alueilla sekä Juankoskella. Reittejä virallistetaan sitä mukaa kun reittisuunnitelmia saadaan vahvistettua ympäristöviranomaisen lainvoimaisilla päätöksillä ja edelleen reittitoimituksilla.

Kuopion urat ja reitit ovat laatutasoltaan varsin vaihtelevia, joten kelkkailijan tulee varautua hyvin erilaisiin olosuhteisiin ja reitteihin. Reitit kulkevat osittain myös järvien jäällä, ja esimerkiksi Kallavedellä on syväväylä, mikä on osan talvesta avoinna. Järvillä liikkuessaan kelkkailijan tulee olla erityisen varovainen.

Reittien varsilla on sopivin välein levähdyspaikkoja taukojen pitoon ja jopa yöpymiseen.

Reittejä on rakennettu Kuopion kaupunkialueelta Tervoon, Pielavedelle, Lapinlahdelle, Kaaville, Rautavaaralle, Leppävirralle ja Suonenjoelle. Tahkon ympäristössä on hyvin hoidettuja reittejä. Reitit on merkitty asianmukaisesti maastoon.

Moottorikelkkareitillä liikutaan kuljettajan omalla vastuulla niiden lakien ja asetusten puitteissa, joissa moottorikelkkailusta on yleisesti säädetty. Järvellä saa liikkua moottorikelkalla jokamiehenoikeudella vapaasti välttäen kuitenkin ranta-asukkaiden ja mökkiläisten sekä muiden jäällä liikkujien häirintää.

Tahkolla järjestetään eripituisia ja tasoisia opastettuja safareita.

Moottorikelkkailijan tulee pysyä merkityllä reitillä ja noudattaa reitillä olevia liikennesääntöjä.

Ohita upote
Ole hyvä ja hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi tämän sisällön.
Moottorikelkkareitin merkintä maastossa

Yhteystiedot

Anna-Liisa Koponen

suunnitteluinsinööri