Saaristo

Veneilyä Kallavedellä

Kuopio lepää Kallaveden kainalossa. Kaupunkia ympäröi ainutlaatuinen, maisemallisesti ja ekologisesti arvokas vesistö- ja saaristoluonto, joka kutsuu ulkoilemaan ja virkistäytymään niin kesällä kuin talvella.

Kallaveden suurimman selkäveden pienet saaret ja luodot muodostavat Keski-Kallaveden saariston. Saaria on lukumääräisesti paljon ja ne kuuluvat pääosin Iivarinsalon saariryhmään. Saaristo on valtaosin virkistyskäytössä, mutta alueella on myös noin 25 ha luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelualueiksi Keski-Kallavedellä on rauhoitettu noin 85 saarta ja luotoa. Saaristo on arvokas linnustonsuojelukohde ja koko Keski-Kallaveden saaristo lintuluotoineen on Natura-aluetta. Saaristossa retkeilevän tuleekin huomioida, ettei virkistyskäyttö häiritse lintuja pesintäaikaan.

Keski- ja Etelä-Kallaveden saaristo on osa Kuopion kansallista kaupunkipuistoa. Kansallinen kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä arvonimi, jolla tarkoitetaan kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana kokonaisuutena. Kansallispuistoalueet puolestaan käsittävät alueita, joissa on monimuotoista luontoa.

Saaristo on paikallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä kalastukseen liittyvine ominaisuuksineen ja perinteineen, jotka jatkuvat nykyisinkin ulkoilu-, virkistys-, ja vapaa-ajan käytön merkeissä. Saaristoon on rakennettu rantautumispaikkoja laavuineen ja nuotiopaikkoineen. Saaristossa on myös yöpymiseen tarkoitettuja kalamajoja ja autiotupia, jotka ovat jokaisenoikeudella vapaasti käytettävissä. Hietasalossa ja Iivarinsalossa on upeat hiekkarannat.

Tutustu saariston ret­ki­koh­tei­siin