Retkeilykohteet ja luontopolut

Luontopolku, jota pitkin naishenkilö kulkee kesäisessä metsässä

Ulkoilu- ja virkistyskäyttöön varattujen alueiden monipuolinen retkeilyreitti- ja luontopolkuverkosto levähdyspaikkoineen antaa kaupungin asukkaille ja myös matkailijoille mahdollisuuden monipuoliseen luonnossa liikkumiseen Kuopiossa. Marjastus, kalastus ja jopa yöpyminen on alueilla ja reittien varrella mahdollista.

Eripituisia ja maaston muodoiltaan vaihtelevia reittejä löytyy myös liitoskunnista. Reittirakenteita on saatu parannettua mm. Leader-rahoituksella ja reittien kehittämistyössä avainasemassa ovat olleet kyläyhdistykset ja -yhteisöt. Tahkon matkailualue on on Pohjois-Savon merkittävin vapaa-ajan ja matkailun keskus ja paikallinen kyläyhdistys on ansiokkaasti parantanut Tahkon Tähdet -reitistöä Huutavanholmassa ja Mäkiautiossa. Myös Tuovilanlahdessa on saatu aikaan kyläyhdistyksen ja kaupungin yhteistyöllä upeat rakenteet Kanjonin kierroksen reitille Korkeakoskelle.

Ulkoilijoille on myös tarjolla noin 100 kaupungin tai kyläyhdistysten ylläpitämää, vapaassa käytössä olevaa levähdys- ja tulentekopaikkaa. Osa taukopaikoista sijaitsee retkeilyreittien ja luontopolkujen varsilla. Talvisin joidenkin taukopaikkojen kautta kulkee hiihtolatuja sekä moottorikelkkareittejä.

Yhteystiedot

Anna-Liisa Koponen

suunnitteluinsinööri

Anniina Le Tortorec

Ympäristönsuojelusuunnittelija

Kalle Ruokolainen

Luonnonsuojelusuunnittelija