Kouluun ilmoittautuminen

Kolme alakouluikäistä oppilasta ryhmässä ulkona.

1. luokalle ilmoittautuminen

Syksyllä 2023 koulutiensä aloittavat vuonna 2016 syntyneet lapset. Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen tehdään ensisijaisesti internet-pohjaisella Wilma-sovelluksella ajalla 1.12.2022 – 8.1.2023. Tulevien 1. luokkalaisten huoltajille lähetetään kirje kouluun ilmoittautumisesta viikolla 48. Kirjeessä on ohjeet sähköisen ilmoittautumisen tekemiseen. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, huoltaja voi ilmoittaa lapsensa kouluun kirjeessä olevalla ilmoittautumislomakkeella 5.1.2023 mennessä. Lisätietoa ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisesta löydät Tervetuloa peruskouluun! -oppaasta.

Perusopetuksen järjestämään esiopetukseen ilmoittautuminen

Syksyllä 2023 esiopetuksen aloittavat vuonna 2017 syntyneet lapset. Perusopetus järjestää esiopetusta Karttulan Kissakuusenkoululla ja Syvänniemen yksikössä sekä Pihkainmäen koululla. Sähköinen ilmoittautuminen Wilma-sovelluksessa 27.12.2022 – 31.1.2023. Huoltajille postitetaan kirje viikolla 52.

Perusopetuksen valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen

Perusopetusikäiset oppilaat, joilla ei ole suomen kielen taitoa tai joiden suomen kielen taito ei ole vielä riittävä opiskeluun oman alueen lähikoulussa, osallistuvat perusopetukseen valmistavaan opetukseen.

Perusopetuksen valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen