Verkostot

Ekotukitoiminta


Kuopion kaupunki kouluttaa kaupungin työntekijöitä työyhteisöjen ekotukihenkilöiksi.  Ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työtovereitaan ympäristön kannalta kestävämpiin toimintatapoihin.

Uudet toimintatavat näkyvät työpaikoilla esimerkiksi energian säästönä, paperin kulutuksen vähenemisenä, kestävinä hankintoina ja jätteiden määrän vähenemisenä. Uusi vastuullinen organisaatiokulttuuri pienentää ympäristövaikutuksia, hidastaa ilmastonmuutosta ja säästää sekä luonnonvaroja että rahaa.

Ekotukitoiminta tukee ilmastopoliittisen ohjelman toteuttamista ja resurssiviisaustyötä.

Kuntien ilmastokampanja


Ilmastokampanjan tarkoituksena on edistää kuntien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kampanja liittyy kuntien maailmanlaajuisen ympäristöjärjestön ICLEI:n kampanjaan Cities for Climate Protection.Kuopion kaupunki on liittynyt kampanjaan 1997.

Kampanjaan liittynyt kunta kartoittaa aluksi alueensa kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy esimerkiksi energian tuotannossa ja käytössä, liikenteessä, jätehuollossa sekä tekee niistä kehitysennusteen ja asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteensa. Lisäksi kunta voi tehdä ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumissuunnitelman.

Kasvihuonekaasuja vähentämällä voidaan

  • parantaa ilmanlaatua, energiataloutta ja energiaomavaraisuutta
  • ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä
  • työllistää ja edistää uutta teknologiaa

Kampanjakunnan toimenpiteet:
1. Kartoittaa oman alueensa kasvihuonekaasupäästöt ja arvioida tarvittavat sopeutumistoimenpiteet.
2. Asettaa omat päästöjen vähentämistavoitteet.
3. Tehdä päästöjen vähentämissuunnitelma ja hyväksyttää se valtuustossa.
4. Toimeenpanna suunnitelma.
5. Seurata toimeenpanoa.

ICLEI-verkosto


ICLEI (Logal Governments for Sustainability) on maailmanlaajuinen kestävän kehityksen verkosto, joka on perustettu vuonna 1990. Kuopio on ollut mukana ICLEI-verkostossa vuodesta 1996. Verkostoon kuuluu yli 1 500 kaupunkia, kuntaa ja maakuntaa yli 86 maasta ympäri maailmaa.