Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat ovat Kuopiossa merkittävä osa varhaiskasvatuspalveluja. Kaupungissa on useita yksityisiä päiväkoteja ja omassa kodissaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia. Perhe hakee varhaiskasvatuspaikkaa suoraan päiväkodista tai perhepäivähoitajalta.

Kaupunki tukee ja valvoo yksityistä varhaiskasvatusta. Valvonta on ensisijaisesti ennakollista palveluntuottajan ohjausta ja neuvontaa sekä yhteistyössä toiminnan toteutuksen seuraamista.

Yksityinen palveluntuottaja vastaa antamansa varhaiskasvatuksen laadusta siten, että siinä toteutuu varhaiskasvatuslain, sen asetusten sekä muiden säädösten ja asiakirjojen asettamat vaatimukset. Lisäksi palveluntuottaja noudattaa Kuopion kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen ohje- ja sääntökirjan sisältöä.   

Kukin yksikkö laatii omavalvontasuunnitelman, jonka tarkoituksena on toiminnan laadun ja asiakasturvallisuuden varmistaminen. Epäkohdista tulee ensisijaisesti keskustella perhepäivähoitajan/päiväkodin henkilökunnan ja johtajan kanssa. Lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on tarvittaessa mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus toiminnasta vastaavalle perhepäivähoitajalle/päiväkodin johtajalle. Muistutuksen voi myös toimittaa kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen palveluohjaajille tai palvelupäällikölle. Mikäli edellä olevat keinot eivät johda epäkohdan korjaukseen, lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on mahdollisuus tehdä kantelu Itä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Tukea yksityiseen varhaiskasvatukseen

Jos lapsi on yksityisessä varhaiskasvatuksessa, perhe voi saada

Palvelusetelin hakeminen ja varhaiskasvatusmaksu (omavastuuosuus)
 

  • Perhe on hakenut ja saanut yksityisen varhaiskasvatuspaikan.
  • Perhe hakee kaupungilta palveluseteliä sähköisellä palvelusetelihakemuksella. Päätös palvelusetelistä tulee sähköisesti perheelle ja palveluntuottajalle sen kuukauden aikana, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.
  • Ennen varhaiskasvatuksen alkua perheen tulee tehdä tuloselvitys, jonka jälkeen palvelusetelipäätös voidaan tehdä ja perheen omavastuuosuus määritellä. Lue lisää varhaiskasvatusmaksuista.
  • Yksityinen palveluntuottaja laskuttaa varhaiskasvatusmaksun perheeltä.
  • Palveluseteli maksetaan yksityiselle palveluntuottajalle.
  • Perheen varhaiskasvatusmaksu (omavastuuosuus) määritellään yksityisessä varhaiskasvatuksessa samalla tavalla kuin kunnallinen varhaiskasvatusmaksu. Palveluntuottajan tulee kertoa palvelusopimusta tehtäessä, jos maksut poikkeavat kunnallisen varhaiskasvatuksen maksuista (esim. lisämaksut, kesäloma-ajalta perittävät maksut, irtisanomisaika). 

Lisätietoja 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluohjaajat

  • Arja Heiskanen, arja.heiskanen(at)kuopio.fi, 044 718 3550
  • Marja-Liisa Bågman, marja-liisa.bagman(at)kuopio.fi, 044 718 7911
  • Mari Kerman, mari.kerman(at)kuopio.fi, 044 718 3591

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue
Varhaiskasvatuspalvelut
Asemakatu 38-40 A, 3. krs.
70110 Kuopio

Kaupungin hyväksymät palveluntuottajat, hinnat ja yhteystiedot Kaupungin hyväksymät palveluntuottajat, hinnat ja yhteystiedot

Ohjeet ja lomakkeet palveluntuottajalle Ohjeet ja lomakkeet palveluntuottajalle