Hyvinvointiblogi: Terveisiä hyvän elämän pääkaupungista 

Miltä näyttää tulevaisuuden Kuopiossa?

Kuopion kaupunkiympäristössä on kukkivia niittyjä ja päiväkotien, esiopetuksen sekä koulujen pihoja koristavat hyötykasvit, joiden ympärille lapset rakentavat leikkejään. Eri puolilla kaupunkia on kaikkien asukkaiden vapaassa käytössä olevia puutarhoja. Puutarhat ja lähiluonto keräävät pörriäisiä, mutta myös eri ikäisiä ihmisiä lemmikkieläimineen yhteen nauttimaan elosta ja olosta. Luonnossa oleilusta on tullut jokapäiväinen tapa viettää aikaa oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Välittömien henkisten ja fyysisten vaikutusten lisäksi sen ymmärretään edistävän terveyttä ja hyvinvointia myös suoliston mikrobiston kautta. Myös koti- ja lemmikkieläinten hyvinvoinnin yhteys ihmisten hyvinvointiin tunnistetaan aiempaa paremmin.  Liikkumistapana kävely ja pyöräily ovat pitkälti syrjäyttäneet yksityisautoilun kaupunkialueella. Tämä näkyy katukuvassa esteettömänä, kestäviä liikkumismuotoja suosivana kaupunkisuunnitteluna. Kuopion kauniit vesistöt ovat säilyneet puhtaina, ja niissä voidaan uida ja kalastaa. Kalasaaliiksi tarttuu tuttuja kansallisia lajeja, vieraslajien leviämisen uhka on vältetty.  

Yllä on kuvattu visiota tulevaisuuden Kuopiosta, jossa ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointi on asetettu keskiöön. Siinä on paljon sitä samaa Kuopiota, jonka tänäkin päivänä tunnistamme, mutta myös toivottavia muutoksia ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon eteneminen, pandemioiden riskin yleistyminen sekä ihmisten mielenhyvinvoinnin ja elämän merkityksellisyyden kokemisen heikentyminen pakottavat meidät muuttamaan toimintatapojamme ja löytämään uusia ratkaisuja. Emme halua joutua tilanteeseen, jossa säätiedotukset kertovat toistamiseen pitkistä hellejaksoista, myrskyistä ja rankkasateista, pandemiat ovat yleistyneet, sinilevät estävät uimisen, vesistömme ovat täyttyneet vieraslajeista, ja lähiluonto on vain harvojen etuoikeus.  

Hyvää elämää hyvän elämän pääkaupungissa kaikille 

One Health – Yhteinen terveys – lähestymistapa kuvaa ihmisten, eläinten sekä ympäristön hyvinvoinnin ja terveyden tiiviisti toisiinsa liittyvää kokonaisuutta. Ihmisten ja muiden lajien terveys ja hyvinvointi kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa. One Health -lähestymistapa tukee kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista edistämällä laaja-alaisesti väestön sekä ekosysteemien hyvinvointia.  

Kuopion kaupunki on ollut vuodesta 2005 lähtien jäsenenä WHO Healthy Cities -verkostossa. Verkoston jäsenkaupunkina Kuopio on verkoston vuoden 2022 Kööpenhaminan konferenssin yhteydessä sitoutunut jalkauttamaan One Health -näkökulmaa osaksi kaupungin toimintaa.  

Kuopion kaupungin strategiassa visiona on matka hyvän elämän pääkaupungiksi. Strategiaa toteuttavat neljä strategista ohjelmaa. Näistä ohjelmista voidaan poimia useita ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Varmasti lähivuosien aikana pystymme vielä syventämään ymmärrystämme One Health -näkökulmasta ja sen jalkauttamisesta osaksi kaupungin toimintaa huomioiden myös kestävä kasvu ja luonnon kantokyky.  

Ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnin edistäminen on arkisia tekoja 

One Health -näkökulmaa jalkautetaan Kuopiossa jo laajasti. Tämä näkyy muun muassa kaupunkisuunnittelussa, kaupungin metsien, vesistöjen ja puistojen suunnitteluissa ja hoidossa, hyvinvoinnin edistämisen palveluissa, kuten liikunta- ja kulttuuripalveluissa, hankinnoissa ja ruokapalvelusopimuksissa. Listaa voisi vielä jatkaa pidemmällekin. Olemme kuitenkin tunnistaneet tarpeen myös toiminnan kehittämiseen.  

Ihmisten, luonnon ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi Kuopion kaupungissa käynnistyi vuonna 2023 EU -rahoitteinen One Health for Cities (ONCE) -hanke. Hankkeen päätavoitteena on muodostaa eurooppalaisten kaupunkien verkosto, joka kehittää yhdessä hyviä käytäntöjä kohti kestävämpää tulevaisuutta kaupungeissa. Toimintatapoina ovat kaupunkien välinen monialainen yhteistyö, yhdessä oppiminen ja kehittäminen, uusien kestävyyttä edistävien toimintatapojen kokeilut kaupungeissa sekä yhteiskehittäminen sidosryhmien kanssa. Hankkeessa on mukana yhdeksän kaupunkia: Lyon (Ranska), Kuopio ja Lahti (Suomi), Suceava (Romania), Strasbourg (Ranska), Loule (Portugali), Benissa (Espanja), Elefsina (Kreikka) ja Munchen (Saksa). 

Kuopiolla on paljon oppia jaettavaksi ONCE-hankkeessa mukana oleville kaupungeille.  Erityisen kiinnostuneista Euroopan kaupungeissa ollaan Kuopiossa jo pitkään toteutuksessa ollutta “metsäeskari” toimintaa kohtaan. Tutkimuksissa on muun muassa todettu lasten puolustusjärjestelmän säätelyn parantumista jo lyhyellä aikavälillä sen jälkeen, kun monimuotoista luontoa on tuotu päiväkotipihaan. Kuopiolla on kuitenkin vielä myös paljon opittavaa muilta Euroopan kaupungeilta. Monet ilmastonmuutoksen epäedulliset seuraukset näkyvät jo monissa Etelä-Euroopan maissa. Kaupungit ovat joutuneet uusien haasteiden edessä hakemaan myös uusia ratkaisuja. Näistä voimme Kuopiossa oppia.   

Kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan hyvän elämän pääkaupunkia 

Kaupungin toteuttamat toimet eivät kuitenkaan yksin riitä paremman tulevaisuuden rakentamiseen, vaan kaikkia tarvitaan mukaan. Haastammekin jokaisen kuopiolaisen mukaan rakentamaan hyvää elämää ja hyvän elämän pääkaupunkia. Muutos lähtee pienistä arkisista teoista. Kun teemme niitä yhdessä, syntyy vaikuttavuutta. Arkiset teot voivat liittyä esim. kierrättämiseen tai omiin kulutus-, ruoka- ja liikkumistottumuksiin.  Hyvä on myös pysähtyä miettimään omaa luontosuhdetta.  

Tämän blogin ovat kirjoittaneet hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen, kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö Kati Vähäsarja, ympäristöterveyspäällikkö Tarja Hartikainen ja ilmastokoordinaattori Tanja Pöyhönen.  

Lisätiedot:  

Lue ONCE -hankkeesta lisää: Kehittäminen 

Tutustu Kuopion strategiaan Strategia ja strategisiin ohjelmiin:  

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori

Kati Vähäsarja

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö

Tarja Hartikainen

ympäristöterveyspäällikkö

Tanja Pöyhönen

Ilmastokoordinaattori