Strategia

Kaksi henkilöä kulkee käsi kädessä valoisana kesäpäivänä.

Kuopion strategia vuoteen 2030

Kunnallisessa johtamisessa strategialla tarkoitetaan tietoista suunnanvalintaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Strategialla haetaan myös yhteistä sitoutumista. Strategiassa tehdään valintoja. Siinä valitaan ne asiakokonaisuudet, jotka juuri tässä muuttuvassa ympäristössä ovat keskeisiä, jotta haluttu tulevaisuus saavutetaan.

Kuopion strategia ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia vaan koko kaupunkiyhteisön strategia, sillä strategian toteuttamisessa Kuopion kaupunki on yksi toimija muiden rinnalla.

Kuopion vuoteen 2030 ulottuvaa strategia on laadittu vuonna 2017 ja hyväksytty Kuopion kaupunginvaltuustossa 11.12.2017, § 71. Sitä on päivitetty vuosien 2021 ja 2022 aikana. ​​​​​​​Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn strategian 16.5.2022, § 29. Strategian tavoitteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kuopion visio ja päämäärät

Hyvän elämän pääkaupunki – Terveyttä, elinvoimaa ja arjen rikkautta

Visionamme on olla ”Hyvän elämän pääkaupunki”. Hyvää elämää ilmentävät terveys, alueen elinvoima ja arjen rikkaus.

Visiota on täsmennetty neljällä päämäärällä, jotka kuvaavat kaupungin haluttua tavoitetilaa vuonna 2030:

 • Hyvinvoiva ja yhteisöllinen – turvallinen kaikille, paras paikka kasvaa ja oppia
 • Elinvoimainen ja kasvava – houkutteleva osaajille ja yrityksille
 • Ilmasto- ja resurssiviisas – kestävästi kasvava, ympäristöstään ylpeä
 • Uudistuva ja yhdessä tekevä – haluttu, hyvinvoiva työyhteisö

Missio ja arvot/toimintatavat

Kuopion kaupungin missio eli toiminta-ajatus on:

“Kuopio kumppaneineen mahdollistaa kestävän kasvun ja hyvän elämän”

Kuopion arvot on puettu toimintatavoiksi:

“Kuopiolainen toimintatapa on "Lupa tehdä toisin". Toimimme avoimesti, innostavasti, vastuullisesti ja yhdessä.”

Toimintatapojemme tulisi näkyä kaikessa toiminnassamme, niin asiakastyössä kuin työyhteisössä. Muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja arvioida kriittisesti myös vakiintuneita toimintatapoja. Toimimme vastuullisesti ja otamme toiminnassamme huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Teemme organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä ja otamme asukkaat vahvasti mukaan toiminnna ja palvelujen kehittämiseen.

Strategiset päämäärät ja menestystekijät

Kuopion strategiassa on neljä päämäärää: Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio, Elinvoimainen ja kasvava Kuopio, Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio sekä Uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio. Kuopion menestystekijät on ryhmitelty näiden neljän päämäärän alle.

Hyvinvoiva ja yhteisöllinen Kuopio

 • Elinympäristö ja osallisuus
 • Hyvinvointia edistävät elintavat ja sosiaaliset verkostot
 • Elinikäinen oppiminen, työ ja toimeentulo
 • Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus
 • Vapaa-ajan mielekäs tekeminen ja kokeminen

Elinvoimainen ja kasvava Kuopio

 • Kilpailukykyinen ja kannustava yrittäjyysympäristö
 • Rohkea ja kestävä kaupunkikehitys
 • Vetovoimainen innovaatio-, tutkimus- ja osaamiskeskittymä ja laadukas koulutus
 • Kasvava matkailu ja vetovoimaiset tapahtumat
 • Kuopion tunnettuus ja edunvalvonta

Ilmasto- ja resurssiviisas Kuopio

 • Kiertotalous ja resurssiviisaus
 • Viisas liikkuminen ja kestävä yhdyskuntarakenne
 • Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luontokadon torjunta
 • Huoltovarmuus ja kriisinsietokyky

Uudistuva ja yhdessä tekevä Kuopio

 • Sujuva ja uudistuva toiminta
 • Uudistuva johtaminen
 • Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
 • Kestävä talous

Läpileikkaavat strategiset teemat

Strategiassa on lisäksi kolme menestystekijöitä läpileikkaavaa strategista teemaa:

Strategian päivityksen ja laadinnan materiaalit

Yhteystiedot

Strategia ja ke­hit­tä­mi­nen

Val­tuus­to­ta­lo, Suokatu 42, 70110 Kuopio

Tämä linkki aukeaa uuteen välilehteen Avaa karttalinkki

Sirpa Lätti-Hyvönen

Strategiajohtaja