Avustukset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 avustukset

Talkooraha-avustukset

Tapahtumatuki

Palkinnot ja stipendit

Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoituksen hakeminen

Jääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2022 avustukset

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 avustukset

Kuopion kaupunki varaa kaupungin talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi kuopiolaisen kansalaistoiminnan tukemiseen.
 

Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio tai hakijalle, jonka avustuksen kohteena oleva toiminta sijoituu Kuopioon. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

Yleisavustukset vuodelle 2022 on haettava 30.11.2021 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Huom! Käytössä on vain sähköinen lomake, paperilla saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Avustushaku koskee seuraavia järjestöryhmiä:

  •    Liikuntaseurat
  •    Nuorisojärjestöt
  •    Kulttuurijärjestöt ja –toimijat, taiteilijoiden työtila-avustukset
  •    Asukas- ja kyläyhdistykset
  •    Eläkeläisjärjestöt
  •    Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
  •    Muut yhdistykset


Lisätietoja avustus- ja järjestöpalveluista:
Sirpa Niemi, 044 718 2504
 

Lomakkeet:

 

Yleisavustukset
Yleisavustukset myönnetään hakijoille koko vuodeksi kerrallaan. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunnitelman ja kaupungin strategian mukaiseen toimintaan.

Erityisavustukset
Erityisavustus on tarkoitettu hakijan kehittämistoimintaan tai kesken toimintakauden tulleisiin yllättäviin menoihin. Erityisavustusta voi hakea ilman määräaikaa koko vuoden ajan ja hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista. Erityisavustusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin yleisavustusta.

---

Talkooraha-avustukset

Talkooraha-avustukset ovat haettavana sähköpostilla osoitteesta: jari.savinainen(at)kuopio.fi

Lisätietoja:
rakennuttaja
Jari Savinainen
044 718 5552

---

Tapahtumatuki

Tapahtumatuki on tarkoitettu Kuopiossa järjestettävien kertaluontoisten tai toistuvien tapahtumien tukemiseen. Lue lisää TapahtumaKuopio -sivulta: Tapahtumayhteistyö

---

Rahoituksen hakeminen kansalaistoimijalähtöisiin kokeiluhankkeisiin

Rahoituksen hakeminen kokeiluhankkeisiin Rakennerahastokausi on vaihtumassa!

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen avulla hakea uusia ja innovatiivisia sekä mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä ja toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja.

Kansalaistoimijalähtöisellä paikallisella kehittämisellä tavoitellaan haasteellisessa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista. EU-rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 ”Kestävää kasvua ja työtä” rahoittaa näiden teemojen mukaisia kokeiluhankkeita.

Rahoitettavien kokeiluhankkeiden toiminta-alueena on pohjois–etelä -suunnassa Kuopion kaupunkialue välillä Sorsasalo–Matkus. Itä-länsi-suunnassa toiminta-aluetta rajaa molemmissa suunnissa vesistö. Esitettävien kokeiluhankkeiden toivotaan olevan mahdollisimman monitoimijaisia tai niiden toivotaan vahvistavan verkostoja entisestään. Vetovastuuseen toivotaan lähinnä järjestötoimijoiden edustajia. 

 

Lisätietoa:

---

Jääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2022 avustuksetJääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2020 avustukset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue julistaa haettavaksi avustukset jääurheilun harjoitustilavuokrien korvaamiseen.

  • Kevät-ja kesäkauden 1.1.-31.8.2022 osalta ennakkohakemukset 31.1.2022 mennessä ja varsinaiset hakemukset 6.9.2022 mennessä  Syyskauden 1.9.-31.12.2022 osalta ennakkohakemukset 31.8.2022 mennessä ja varsinaiset hakemukset 4.12.2022 mennessä.

Avustusta voivat hakea kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja v. 2022 kaupungin hallissa ja Tuplajäillä.

Hakemuslomake

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio

Jakoperusteet
 

Hakijan kelpoisuusehdot
Avustusta voivat hakea kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset.

Avustuksen jakoperusteet
Myönnettävän avustuksen määräytymisen lähtökohtana on hyväksyttävien harjoitustilavuokrien keskinäinen suhde. Myönnettävien avustusten määrässä huomioidaan kuitenkin hakijoiden edellisen vuoden käyttötuntien keskimääräinen maksujen taso. Avustusprosentti riippuu hakemusten määrästä ja määrärahan suuruudesta.

Lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheilun tilakustannusten avustuksen ohjeellisena tavoitetasona on 60-70 % kustannuksista.

Hyväksyttäviin kustannuksiin luetaan jäähallien peli- ja harjoituskäytön tilavuokrat. Erillisten harjoitusleirien kustannuksia ei hyväksytä.

Avustusennakon hakeminen
Yhdistys voi hakea avustusta ennakkoon ennen varsinaista jakopäätöstä. Avustuksen ennakkoa voivat hakea ne kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja.

Ennakkona hyväksyttäville hakijoille voidaan maksaa enintään 70 % kyseisen vuoden harjoitustila-avustukseen varatusta määrärahasta. Mikäli ennakkona maksettu avustussumma on suurempi kuin lopullinen harjoitustila-avustus, kaupunki perii liikaa myönnetyn osuuden takaisin. Avustuksen ennakkomaksua tulee hakea elokuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Avustusohjeiden rikkomukset

Jos avustusten hakija rikkoo ohjeistusta tai tarkoituksellisesti ilmoittaa tietojaan virheellisesti, myönnetty tai jo käyttöön otettu avustus peritään kokonaisuudessaan takaisin.

---

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustukset Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustukset

Sirpa Niemi
Kansalaistoiminnan asiantuntija
044 718 2504
sirpa.niemi(at)kuopio.fi

Talkooraha-avustukset Talkooraha-avustukset

Jari Savinainen
Rakennuttaja
044 718 5552
jari.savinainen(at)kuopio.fi

Tapahtumayhteistyö Tapahtumayhteistyö

Laura Kokko
Markkinointikoordinaattori
044 718 2018
tapahtumakuopio(at)kuopio.fi