Avustukset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 avustukset

Talkooraha-avustukset

Tapahtumatuki

Palkinnot ja stipendit

Kansalaistoimijalähtöisten kokeiluhankkeiden rahoituksen hakeminen

Jääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2020 avustukset


Erityisavustus lasten ja nuorten harrastustoimintaan koulupäivän aikana tai sen jälkeen Kuopiossa 2020

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 avustukset

Kuopion kaupunki varaa kaupungin talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi kuopiolaisen kansalaistoiminnan tukemiseen.
 

Kuopion kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kansalaistoiminnan tukemiseen kuopiolaisille yhdistyksille / toimijoille, joiden kotipaikka on Kuopio tai hakijalle, jonka avustuksen kohteena oleva toiminta sijoituu Kuopioon. Avustukset myönnetään yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

Yleisavustukset vuodelle 2020 on haettava 29.11.2019 klo 15.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Avustushaku koskee seuraavia järjestöryhmiä:

 •    Liikuntaseurat
 •    Nuorisojärjestöt
 •    Kulttuurijärjestöt ja –toimijat, taiteilijoiden työtila-avustukset
 •    Asukas- ja kyläyhdistykset
 •    Eläkeläisjärjestöt
 •    Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
 •    Muut yhdistykset


Lisätietoja avustus- ja järjestöpalveluista:
Sirpa Niemi, 044 718 2504
 

Lomakkeet:

Vuoden 2020 sähköinen lomake on käytössä.

Huom! Liikuntaseurat, valitkaa yleisavustushakemus, liikuntaseurat

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio

 

Yleisavustukset
Yleisavustukset myönnetään hakijoille koko vuodeksi kerrallaan. Yleisavustus on tarkoitettu yhdistyksen toimintasuunitelman ja kaupungin strategian mukaiseen toimintaan.

Erityisavustukset
Erityisavustus on tarkoitettu hakijan kehittämistoimintaan tai kesken toimintakauden tulleisiin yllättäviin menoihin. Erityisavustusta voi hakea ilman määräaikaa koko vuoden ajan ja hakemus on jätettävä ennen toiminnan aloittamista. Erityisavustusta haetaan samalla hakulomakkeella kuin yleisavustusta.

---

Talkooraha-avustukset

Talkooraha-avustukset ovat haettavana sähköpostilla osoitteesta: marko.korhonen(at)kuopio.fi
Lisätietoja:
rakennuttaja
Marko Korhonen
044 718 5193

---

Tapahtumatuki

Tapahtumatuki on tarkoitettu Kuopiossa järjestettävien kertaluontoisten tai toistuvien tapahtumien tukemiseen. Lue lisää TapahtumaKuopio -sivulta: Tapahtumayhteistyö

---

Rahoituksen hakeminen kansalaistoimijalähtöisiin kokeiluhankkeisiinRahoituksen hakeminen kokeiluhankkeisiin

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman tavoitteena on kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämisen avulla hakea uusia ja innovatiivisia sekä mahdollisimman konkreettisia toimenpiteitä ja toimintamalleja täydentämään nykyisiä palveluja.

Kansalaistoimijalähtöisellä paikallisella kehittämisellä tavoitellaan haasteellisessa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämistä, köyhyyden torjuntaa ja nuorten osallisuuden edistämistä sekä yhteisöllisyyden vahvistamista. EU-rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 ”Kestävää kasvua ja työtä” rahoittaa näiden teemojen mukaisia kokeiluhankkeita.

Rahoitettavien kokeiluhankkeiden toiminta-alueena on pohjois–etelä -suunnassa Kuopion kaupunkialue välillä Sorsasalo–Matkus. Itä-länsi-suunnassa toiminta-aluetta rajaa molemmissa suunnissa vesistö. Esitettävien kokeiluhankkeiden toivotaan olevan mahdollisimman monitoimijaisia tai niiden toivotaan vahvistavan verkostoja entisestään. Vetovastuuseen toivotaan lähinnä järjestötoimijoiden edustajia. 

Seuraava hakuaika: Keväästä 2020 loppuvuoteen on jatkuva haku

Lisätietoa:

---

Jääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2020 avustuksetJääurheilun harjoitustilavuokrien vuoden 2020 avustukset

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue julistaa haettavaksi avustukset jääurheilun harjoitustilavuokrien korvaamiseen.

 • Kevät-ja kesäkauden 1.1.-31.8.2020 osalta ennakkohakemukset 31.1.2020 mennessä ja varsinaiset hakemukset 21.8.2020 mennessä (koronakeväänä myös kesäajan vuokrat mukaan) Syyskauden 1.9.-31.12.2020 osalta ennakkohakemukset 21.8.2020 mennessä ja varsinaiset hakemukset 4.12.2020 mennessä.

Avustusta voivat hakea kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja v. 2020 kaupungin halleissa ja Tuplajäillä.

Hakulomake

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio

Jakoperusteet
 

Hakijan kelpoisuusehdot
Avustusta voivat hakea kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset.

Avustuksen jakoperusteet
Myönnettävän avustuksen määräytymisen lähtökohtana on hyväksyttävien harjoitustilavuokrien keskinäinen suhde. Myönnettävien avustusten määrässä huomioidaan kuitenkin hakijoiden edellisen vuoden käyttötuntien keskimääräinen maksujen taso. Avustusprosentti riippuu hakemusten määrästä ja määrärahan suuruudesta.

Lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheilun tilakustannusten avustuksen ohjeellisena tavoitetasona on 60-70 % kustannuksista.

Hyväksyttäviin kustannuksiin luetaan jäähallien peli- ja harjoituskäytön tilavuokrat. Erillisten harjoitusleirien kustannuksia ei hyväksytä.

Avustusennakon hakeminen
Yhdistys voi hakea avustusta ennakkoon ennen varsinaista jakopäätöstä. Avustuksen ennakkoa voivat hakea ne kuopiolaiset rekisteröidyt yhdistykset, joiden toiminta on suunnattu lasten ja nuorten (alle 18 v.) jääurheiluun ja joille on myönnetty harjoitusvuoroja v. 2015.

Ennakkona hyväksyttäville hakijoille voidaan maksaa enintään 70 % kyseisen vuoden harjoitustila-avustukseen varatusta määrärahasta. Mikäli ennakkona maksettu avustussumma on suurempi kuin lopullinen harjoitustila-avustus, kaupunki perii liikaa myönnetyn osuuden takaisin. Avustuksen ennakkomaksua tulee hakea elokuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Täytä sähköinen hakulomake. Tulosta ja allekirjoita lomake ja toimita se hakuajan puitteissa osoitteeseen:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio.

Varsinaisen avustuksen hakeminen
Täytä sähköinen hakulomake. Tulosta ja allekirjoita lomake ja toimita se hakuajan puitteissa osoitteeseen:

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue
Minna Canthin katu 24
70100 Kuopio.

Avustusohjeiden rikkomukset
Jos avustusten hakija rikkoo ohjeistusta tai tarkoituksellisesti ilmoittaa tietojaan virheellisesti, myönnetty tai jo käyttöön otettu avustus peritään kokonaisuudessaan takaisin.

---

Erityisavustus lasten ja nuorten harrastustoimintaan koulupäivän aikana tai jälkeen Kuopiossa

 • Erityisavustusta haettavana 30.9.2020 mennessä seurojen järjestämään lasten ja nuorten harrastustoimintaan koulupäivän aikana tai heti koulun jälkeen sekä perheiden yhteisen matalan kynnyksen liikkumisen tukemiseen (30.000€)
 • Tarkoitettu uuteen, maksuttomaan ja kaikille avoimeen matalan kynnyksen liikuntatoimintaan, jonka kohderyhmänä ovat ala- ja yläkoululaiset.
 • Erityisavustus mahdollistaa kokeilut, jotka tukevat  tulevan Opetus- ja kulttuuriministeriön Suomen harrastamisen mallin toimeenpanoa.  (https://minedu.fi/suomen-malli)
 • Erityisavustusta ei myönnetä kilpaurheilutoimintaan.
 • Erityisavustus on osarahoitus mm. ohjaajapalkkioihin, tilavuokriin, kyydityksiin
 • Toimintaa voi toteuttaa kouluilla, kaupungin liikuntatiloissa, muissa liikuntatiloissa tai ulkona. Tuensaaja varaa toimintaan tarvitsemansa tilat.
 • Toiminnassa tulee ottaa huomioon koronaviruksen ehkäisyyn liittyvä turvallisuus
 • Toiminnan tulee toteutua vuoden 2020 aikana.

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustukset Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen avustukset

Sirpa Niemi
Kansalaistoiminnan asiantuntija
044 718 2504
sirpa.niemi(at)kuopio.fi

Talkooraha-avustukset Talkooraha-avustukset

Marko Korhonen
Rakennuttaja
044 718 5193
marko.korhonen(at)kuopio.fi

Tapahtumayhteistyö Tapahtumayhteistyö

Markku Lind
Yhteistyökoordinaattori
044 718 2070
markku.lind(at)kuopio.fi