Luottamushenkilöiden sähköinen asiointi

Asiointipalvelu otettiin käyttöön 1.6.2017. Tavoitteena on kehittää sähköisen asioinnin kokonaisuus, joka palvelee luottamushenkilöitä heidän toimikautensa aikana erilaisissa ilmoitus- sekä palkkio- ja korvausasioissa.

E-lomakkeiden käyttö on nopeaa ja turvallista. E-lomakkeissa käytetään vahvaa sähköistä tunnistamista, joka korvaa allekirjoituksen. Vastaavan paperilomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöltä. Paperilomake tulee toimittaa yhteyshenkilölle allekirjoitettuna tarvittavine liitteineen.

Luottamushenkilöiden sähköisen asioinnin kysely - pyydetään vastauksia 30.11.2017 mennessä
>>> Linkki kyselyyn

Luottamushenkilöiden sähköisessä asioinnissa on käyttökatko 5.-6.12.2017. Lomakkeita päivitetään vuodelle 2018.

Huom! Ole ystävällinen, älä käytä selaimen painikkeita täyttäessäsi lomakkeita.

E-lomakkeet:


Kokouspalkkiot maksetaan automaattisesti pöytäkirjojen läsnäolotietojen perusteella.

Sidonnaisuusilmoitukset pyydetään vain niiltä luottamushenkilöiltä, joita ilmoittamisvelvollisuus koskee.


Verokorttien toimitus Kuhilas Oy:lle

Kuhilas Oy
Kuopion kaupungin palkat
PL 3011
70090 KUHILAS
tai sähköpostiin palkat.kuopio@kuhilas.fi

Maksatusaikataulu

 • Tiedot pyydetään ilmoittamaan kahden kuukauden välein, viimeistään 3 kuukauden kuluttua kokouksesta tai korvattavan kustannuksen syntymisestä.
   
     

Voimassa olevat säännöt ja työehtosopimus


Yhteyshenkilöt:

 • Hallintopalveluvastaava tarja.savolainen(at)kuopio.fi
 • Lautakunnat:
  • Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, paula.aaltonen(at)kuopio.fi
  • Kasvun ja oppimisen palvelualue, tuula.rabina(at)kuopio.fi
  • Kaupunkiympäristön palvelualue, eija.marjatta.laitinen(at)kuopio.fi
  • Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, tarja.hyvarinen(at)kuopio.fi
  • Pohjois-Savon pelastuslaitos, mirkka.ronkanen(at)kuopio.fi
  • Tarkastustoimi, sari.dussel(at)kuopio.fi
 • Johtokunnat:
  • Kallaveden työterveys, saila.piippo(at)kvtt.fi
  • Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, paivi.hentela(at)mestar.fi
  • Kuopion Vesi, ulla.liukkonen(at)kuopionvesi.fi


Palvelun kehittäminen: