Luottamushenkilöiden sähköinen asiointi

palvelee luottamushenkilöitä heidän toimikautensa aikana erilaisissa ilmoitus- sekä palkkio- ja korvausasioissa

Huom! Ole ystävällinen, älä käytä selaimen painikkeita täyttäessäsi lomakkeita.

Perustiedot ja niiden muutokset*)vaatii tunnistautumisen Korvaukset Valtuustoryhmä Muut korvaukset ja palkkiot

Vastaavan paperilomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöltä. Paperilomake tulee toimittaa yhteyshenkilölle allekirjoitettuna tarvittavine liitteineen.

Kokouspalkkiot maksetaan automaattisesti pöytäkirjojen läsnäolotietojen perusteella.

Sidonnaisuusilmoitukset pyydetään vain niiltä luottamushenkilöiltä, joita ilmoittamisvelvollisuus koskee.

Verokorttikopioiden toimitus:

Monetra Pohjois-Savo Oy
Kuopion kaupungin palkat
PL 3011
70090 MONETRA
tai sähköpostiin palkat.luottamustoimi.kuopio@monetra.fi
Huom! 1.2.2019 alkaen verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuoden kaikille palkkatuloille, sivutuloille ei ole enää eri veroprosenttia.

 • Tiedot pyydetään ilmoittamaan kahden kuukauden välein, viimeistään 3 kuukauden kuluttua kokouksesta tai korvattavan kustannuksen syntymisestä.
   
   
Voimassa olevat säännöt ja työehtosopimus
 • Luottamushenkilöille maksettavissa palkkioissa ja korvauksissa noudatetaan voimassa olevaa kaupungin hallintosääntö ja soveltuvin osin työehtosopimusta (KVTES).
 • Kuopion kaupungin hallintosääntö:
  https://www.kuopio.fi/fi/saannot-ja-ohjeet

Yhteyshenkilöt:
 • Hallintopalveluvastaava tarja.savolainen(at)kuopio.fi
 • Lautakunnat:
  • Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, paula.aaltonen(at)kuopio.fi
  • Kasvun ja oppimisen palvelualue, tuula.rabina(at)kuopio.fi
  • Kaupunkiympäristön palvelualue, eija.marjatta.laitinen(at)kuopio.fi
  • Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet, tarja.hyvarinen(at)kuopio.fi
  • Pohjois-Savon pelastuslaitos, laura.natunen(at)kuopio.fi
  • Tarkastustoimi, sari.dussel(at)kuopio.fi
 • Johtokunnat:
  • Kuopion kaupungin kuntatekniikkaliikelaitos, paivi.hentela(at)mestar.fi
  • Kuopion Vesi, ulla.liukkonen(at)kuopionvesi.fi

Palvelun kehittäminen: