Rakennusvalvonta

 

Tiedote: kotitalouden verottajan rakentamisilmoitusta (verottajan todistus) ei tarvitse esittää rakennustarkastajalle 1.11.2019 alkaen


Kotitalouden ei tarvitse esittää rakennustarkastajalle Verohallinnon antamaa todistusta siitä, että rakentamisilmoituksen tiedot on verottajalle ilmoitettu. Kotitalouden on kuitenkin edelleen tehtävä rakentamisilmoitus verottajalle kuten ennenkin Omavero-palvelussa. Rakennusluvissa Kuopiossa oleva lupamääräys "verottajan todistus" on tarpeeton.

Tiedote: kiinteistöveroselvitys


Kuopion kaupungin rakennuskannassa tehdään tarkistusta. Kuopion Alueellinen rakennusvalvonta on aloittanut kiinteistöveroselvitystyön lokakuussa 2018. Toimenpiteen tarkoituksena on päivittää rakennustietoja sisältävät rekisterit, sillä tällä hetkellä niiden tiedot ovat puutteellisia.

Ajantasaiset rekisterit helpottavat esimerkiksi rakennusvalvonnan työtä ja takaavat kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun kiinteistöverotuksessa. Kiinteistöverotuspäätöksen tarkistaminen sekä tietojen korjaaminen ovat kiinteistöveroasiakkaan velvollisuus, ja hänen on puutteellisia tietoja huomatessaan ilmoitettava oikeat tiedot Verohallinnolle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Kunnan suorittama tarkastus ei vapauta kiinteistöveroasiakasta tästä velvollisuudesta. Tarvittaessa Alueellinen rakennusvalvonta pyytää lisätietoja kiinteistön omistajilta.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/

Tiedote: Rakennusvalvonnan joulun ja uudenvuoden aukioloajat
 

Rakennusvalvonnan palvelupiste ja päivystys on suljettu viikkojen 52 ja 1 ajan. Lupakäsittelyä ei tänä aikana ole. Seuraavan kerran rakennusvalvonnan asiakaspalvelu ja päivystäjä palvelee 7.1.2019 tiistaina. 

Viikolla 51 puolletut lupapäätökset tehdään viikolla 2. Lupahakemuksia voi jättää vireille ja täydentää Lupapiste.fi palvelussa myös joulun ja uudenvuoden pyhien aikana ja hakemuksia käsitellään seuraavan kerran viikon 3 alussa. Paperisia lupahakemuksia ja täydennyksiä otetaan vastaan 7.1.2019 alkaen.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaa rakennusvalvonnan henkilöstö!

Rakennusvalvonnan normaalit aukioloajat
 

Rakennusvalvonnan palvelupiste on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-15.30 (kesä-, heinä- ja elokuun aikana klo 15:00 saakka). Perjantaisin palvelemme kello 8-14. Palvelupiste sijaitsee valtuustotalon pääaulassa (Suokatu 42).

Rakennusvalvonnan tekninen päivystys palvelee joka arkipäivä.

Rakentamiseen ja rakennuslupiin liittyvän ohjeistuksen löydät rakentamisen luvat - osiosta.

Lupa- ja katselmustilastot

Kuopion alue 2018

  • Lupapäätökset 1136 kpl
  • Lupia myönnetty uusille asunnoille 1247 kpl
  • Valmistuneita uusia asuntoja 1803kpl
  • Aloituskokoukset ja työmaakatselmukset 3604 kpl

Suonenjoen alue 2018

  • Lupapäätökset 80 kpl
  • Lupia myönnetty uusille asunnoille 5 kpl
  • Valmistuneita uusia asuntoja 9kpl
  • Aloituskokoukset ja työmaakatselmukset 229 kpl

Lupaviranomaiset

Lupapäättäjien aluejakokartta (pdf)

Keskeinen alue


(pientalot ja vastaavat rakennushankkeet sekä näihin liittyvät toimenpideluvat)
Rakennuslupainsinööri Niko Karvonen
(rakennuslupainsinööri Mikko Luukkonen on virkavapaalla 6.11.2019 - 19.11.2020)
044 718 5179
niko.karvonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa torstaisin 8-11:30

Keskeinen alue


(rivitalot ja sitä vaativammat rakennushankkeet)
Tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö
044 718 5175
kari.jakko(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa perjantaisin 8-10:30

Keskeinen alue


(rakennushankkeet, jotka sisältävät väestönsuojan rakentamisen tai vähäisen poikkeamisen)
Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
044 718 5172
ilkka.korhonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa perjantaisin 10:30-14

Läntinen maaseutu, Karttula, Kurkimäki, Maaninka


Rakennuslupainsinööri Niko Karvonen
044 718 5179
niko.karvonen(at)kuopio.fi
(Päivystys Maaningalla torstaisin klo 8-11 Hannu Piiroisen toimesta)

Itäinen maaseutu, Vehmersalmi, Riistavesi, Nilsiä, Juankoski


Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen
044 718 5180
antti.kankkunen(at)kuopio.fi
Päivystys Nilsiässä keskiviikkoisin 8-11 ja Juankoskella keskiviikkoisin 12:00-14:00

Suonenjoki


Suonenjoen rakennustarkastaja
Mika Kimonen
040 594 6452
mika.kimonen(at)kuopio.fi
Päivystys Suonenjoella keskiviikkoisin 9-15

Katselmusten ja aloituskokousten tilaukset


Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
017-185174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Keskeinen alue
(vaativuusluokaltaan vaativat ja poikkeuksellisen vaativat rakennushankkeet)
Tarkastusinsinööri Kari Pasanen
044 718 5181
kari.pasanen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa maanantaisin 8-11:30

Keskeinen alue
Tarkastusinsinööri Matti Sihvonen
044 718 5177
matti.sihvonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa maanantaisin 11:30-15:30

Keskeinen alue
Tarkastusinsinööri Henri Humala
044 718 5189
henri.humala(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa torstaisin 11:30-15:30

Itäinen maaseutu, Vehmersalmi, Puutossalmi, Hiltulanlahti
Tarkastusinsinööri Ville Laakkonen
044 718 5186
ville.laakkonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa keskiviikkoisin 8-11:30

Itäinen maaseutu, Riistavesi, Vehmersalmi, Jännevirta
Tarkastusrakennusmestari Pasi Manninen
044 718 5054
pasi.manninen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa tiistaisin 11:30-15:30

Itäinen maaseutu, Nilsiä, Juankoski
Tarkastusinsinööri Heikki Kekäläinen
044 718 8928
heikki.asko.kekalainen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa tiistaisin 8-11:30

Läntinen maaseutu, Karttula, Maaninka, Kurkimäki
Tarkastusinsinööri Hannu Piiroinen
(Rakennuslupainsinööri Niko Karvonen ei tee toistaiseksi katselmuksia)
044 718 5188
hannu.piiroinen(at)kuopio.fi
Päivystys Maaningalla torstaisin 8:00-11:00

Rakennetun ympäristön valvonta-asiat
Valvonta-arkkitehti Risto Räty
044 718 5184
risto.raty(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa keskiviikkoisin 11:30-15:30

LVI katselmukset
LVIE-insinööri Harri Hiltunen
044 718 5187
harri.hiltunen(at)kuopio.fi

LVI katselmukset
LVI-insinööri Jere Jääskeläinen
044 718 5178
jere.jaaskelainen(at)kuopio.fi

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
(ajanvaraukset, neuvonta)
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi

Rakennusrekisteri-, pinta-ala- ja huoneistotietokorjaukset
rakennusrekisterikorjaukset@kuopio.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonta

Haja-asutuksen jätevedet
Ympäristönsuojelu - jätevedet

Rakennusvalvontamittaukset
(paikan merkitseminen/sijaintikatselmus)
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
(ilmaislinja) 0800 918 511
tai 017 185044

Rakentamisen luvat Rakentamisen luvat