Rakennusvalvonta

 

Tiedote: muistutus laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista


Kuopion alueellinen rakennusvalvonta muistuttaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. Lisätietoa asiasta tiedotteesta.

Tiedote: kiinteistöveroselvitys


Kuopion kaupungin rakennuskannassa tehdään tarkistusta. Kuopion Alueellinen rakennusvalvonta on aloittanut kiinteistöveroselvitystyön lokakuussa 2018. Toimenpiteen tarkoituksena on päivittää rakennustietoja sisältävät rekisterit, sillä tällä hetkellä niiden tiedot ovat puutteellisia.

Ajantasaiset rekisterit helpottavat esimerkiksi rakennusvalvonnan työtä ja takaavat kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun kiinteistöverotuksessa. Kiinteistöverotuspäätöksen tarkistaminen sekä tietojen korjaaminen ovat kiinteistöveroasiakkaan velvollisuus, ja hänen on puutteellisia tietoja huomatessaan ilmoitettava oikeat tiedot Verohallinnolle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Kunnan suorittama tarkastus ei vapauta kiinteistöveroasiakasta tästä velvollisuudesta. Tarvittaessa Alueellinen rakennusvalvonta pyytää lisätietoja kiinteistön omistajilta.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/asuminen/kiinteistovero/

Rakennusvalvonnan normaalit aukioloajat
 

Rakennusvalvonnan palvelupiste on avoinna maanantaista torstaihin klo 8-15.30 (kesä-, heinä- ja elokuun aikana klo 15:00 saakka). Perjantaisin palvelemme kello 8-14. Palvelupiste sijaitsee valtuustotalon pääaulassa (Suokatu 42).

Rakennusvalvonnan tekninen päivystys palvelee joka arkipäivä.

Huom! Poikkeuksellisesti lomien aikaan Suonenjoen päivystyspiste on kiinni viikoilla 26 sekä 30 ja Juankosken ja Nilsiän päivystyspisteet ovat kiinni viikoilla 24 sekä 25.

Rakentamiseen ja rakennuslupiin liittyvän ohjeistuksen löydät rakentamisen luvat - osiosta.

Lupa- ja katselmustilastot

Kuopion alue 2018

  • Lupapäätökset 1136 kpl
  • Lupia myönnetty uusille asunnoille 1247 kpl
  • Valmistuneita uusia asuntoja 1803kpl
  • Aloituskokoukset ja työmaakatselmukset 3604 kpl

Suonenjoen alue 2018

  • Lupapäätökset 80 kpl
  • Lupia myönnetty uusille asunnoille 5 kpl
  • Valmistuneita uusia asuntoja 9kpl
  • Aloituskokoukset ja työmaakatselmukset 229 kpl

Lupaviranomaiset

Lupapäättäjien aluejakokartta

Keskeinen alue
(pientalot ja vastaavat rakennushankkeet sekä toimenpideluvat)

Rakennuslupainsinööri Mikko Luukkonen
044 718 5196
mikko.luukkonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa torstaisin 8-11:30

Keskeinen alue
(rivitalot ja sitä vaativammat rakennushankkeet)
Tarkastusarkkitehti Kari Jäkkö
044 718 5175
kari.jakko(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa perjantaisin 8-10:30

Keskeinen alue
(rakennushankkeet, jotka sisältävät väestönsuojan rakentamisen tai vähäisen poikkeamisen)
Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
044 718 5172
ilkka.korhonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa perjantaisin 10:30-14

Läntinen maaseutu, Karttula, Kurkimäki, Maaninka
Rakennuslupainsinööri Niko Karvonen
044 718 5179
niko.karvonen(at)kuopio.fi
Päivystys Maaningalla torstaisin 8-11

Itäinen maaseutu, Vehmersalmi, Riistavesi, Nilsiä, Juankoski
Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen
044 718 5180
antti.kankkunen(at)kuopio.fi
Päivystys Nilsiässä keskiviikkoisin 8-11 ja Juankoskella keskiviikkoisin 12:00-14:00

Suonenjoki
Suonenjoen rakennustarkastaja
Mika Kimonen
040 594 6452
mika.kimonen(at)kuopio.fi
Päivystys Suonenjoella keskiviikkoisin 9-15

Katselmusten ja aloituskokousten tilaukset


Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
017-185174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Keskeinen alue
(vaativuusluokaltaan vaativat ja poikkeuksellisen vaativat rakennushankkeet)
Tarkastusinsinööri Kari Pasanen
044 718 5181
kari.pasanen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa maanantaisin 8-11:30

Keskeinen alue
Tarkastusinsinööri Matti Sihvonen
044 718 5177
matti.sihvonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa maanantaisin 11:30-15:30

Keskeinen alue
Tarkastusinsinööri Henri Humala
044 718 5189
henri.humala(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa torstaisin 11:30-15:30

Itäinen maaseutu, Vehmersalmi, Puutossalmi, Hiltulanlahti
Tarkastusinsinööri Ville Laakkonen
044 718 5186
ville.laakkonen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa keskiviikkoisin 8-11:30

Itäinen maaseutu, Riistavesi, Vehmersalmi, Jännevirta
Tarkastusinsinööri Hannu Piiroinen
044 718 5188
hannu.piiroinen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa tiistaisin 11:30-15:30

Itäinen maaseutu, Nilsiä, Juankoski
Tarkastusinsinööri Heikki Kekäläinen
044 718 8928
heikki.asko.kekalainen(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa tiistaisin 8-11:30

Läntinen maaseutu, Karttula, Maaninka, Kurkimäki
Rakennuslupainsinööri Niko Karvonen
044 718 5179
niko.karvonen(at)kuopio.fi
Päivystys Maaningalla torstaisin 8-11

Rakennetun ympäristön valvonta-asiat
Valvonta-arkkitehti Risto Räty
044 718 5184
risto.raty(at)kuopio.fi
Päivystys Kuopiossa keskiviikkoisin 11:30-15:30

LVI katselmukset
LVIE-insinööri Harri Hiltunen
044 718 5187
harri.hiltunen(at)kuopio.fi

LVI katselmukset
LVI-insinööri Jere Jääskeläinen
044 718 5178
jere.jaaskelainen(at)kuopio.fi

 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
(ajanvaraukset, neuvonta)
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonta

Haja-asutuksen jätevedet
Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut

Rakentamisen luvat Rakentamisen luvat

 

Rakennusvalvontamittaukset
(paikan merkitseminen/sijaintikatselmus)
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
(ilmaislinja) 0800 918 511
tai 017 185044