Turvallisuus ja varautuminen


Turvallisuus on tärkeä osa kaupungin hyvinvointia. Turvallisuus on myös ihmisten perusoikeus ja yhteinen asia, johon niin eri viranomaiset, yhteisöt, elinkeinoelämä kuin kansalaiset itsekin voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Kaupungin turvallisuussuunnitelma


Kuopion kaupungin turvallisuussuunnitelma on osa sähköistä hyvinvointikertomusta. Suunnitelman keskeisiä tavoitteita ovat yleisten alueiden turvallisuus ja viihtyisyys, arjen turvallisuus sekä tapaturmien, onnettomuuksien, päihdehaittojen ja väkivallan ehkäiseminen.

Kaupungin varautuminen ja valmiussuunnittelu


Kaupungin varautuminen ja jatkuvuudenhallinta on varautumista sellaisiin koko kaupunkia uhkaaviin riskeihin, joiden toteutumisen todennäköisyys voi olla hyvin pieni, mutta seuraukset erittäin suuria. Varautuminen näihin riskeihin on yhteisten toimintaperiaatteiden ja resurssien ennakkosuunnittelua, jolla pyritään turvaamaan palvelut ja rajoittamaan tilanteesta aiheutuvia vahinkoja.

Kuopion kaupungin valmiussuunnitelman yleinen osa on kuvaus Kuopion kaupungin varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Suunnitelman yleinen osa on laadittu siten, että varsinainen tekstiosa on julkinen, julkisuuslain perusteella salattava aineisto on koottu liitteisiin.

 

Väestönsuojelu ja väestönsuojat

Väestönsuojelusta ja väestönsuojista löytyy tietoa SPEK:n sivuilta:

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunginkanslia
Tulliportinkatu 31
PL 228, 70101 Kuopio

Turvallisuuspäällikkö
Miikka Oravainen
044 718 5630
miikka.oravainen(at)kuopio.fi

Linkit Linkit

Itä-Suomen poliisi
http://www.poliisi.fi/ita-suomi

Pohjois-Savon pelastuslaitos
http://www.pspelastuslaitos.fi/