Uimavesivalvonta

Yleiset uimarannat


Yleisten uimarantojen säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä vuosittain laadittavan uimarantaluettelon ja seurantakalenterin mukaisesti.

Uimarannan kuntoon, varustukseen ja uimaveden laatuun liittyvissä kysymyksissä kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti uimarannan ylläpitäjään, jonka yhteystiedot on oltava uimarannalla.

Tietoa Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen ylläpitämistä uimarannoista, niiden sijainnista sekä uimaveden laadusta löytyy Kuopion uimarannat -sivuilta.

Uimapaikat


Yleisten uimarantojen lisäksi Kuopion kaupungin alueella on useita pieniä uimapaikkoja, jotka eivät kuulu terveydensuojelulain mukaisen valvonnan piiriin. Tällaisten, kävijämäärältään erittäin vähäisten, uimapaikkojen uimaveden laatua ei siten valvota eikä uimapaikoille tehdä säännöllisiä tarkastuksia. Uimapaikan mahdolliset turvallisuuspuutteet tulee ilmoittaa alueen omistajalle tai haltijalle.

Talviuintipaikat 


Nilsiän Kankaisen talviuintipaikalta otetaan vesinäytteet kaksi kertaa talven aikana.

Uimahallit


Valvottavia kohteita ovat muun muassa uimahallit ja kylpylät sekä hoito- ja kuntoutuslaitosten ja oppilaitosten uima-altaat, terapia-altaat ja erilaiset virkistysaltaat.

Uimahallien ja muiden allaskohteiden säännöllinen valvonta tapahtuu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesti.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Ympäristöterveystarkastaja Jyrki Hänninen
044 718 2284
jyrki.hanninen(at)kuopio.fi
- uimarannat

Ympäristöterveystarkastaja Isto Mononen
044 718 2278
isto.mononen(at)kuopio.fi
- uimahallit