Katualueiden kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien täyttymistä valvoo Kuopiossa kaupunkiympäristön palvelualueen kunnossapitopalvelut. Poliisi valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden kannalta.

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kunnalle tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava liikennettä.

Kuopiossa on käytössä alueurakointi, jossa valitut urakoitsijat vastaavat kokonaisvaltaisesti kaupungin vastuulla olevista hoito- ja kunnossapitotöistä. Alueellisina toimijoina ovat:

Mestar Kuopio Oy
- Kuopio keskusta-alue
- Kuopio eteläinen alue

Destia Oy
- Kuopio pohjoinen alue

Destia - Kuopion kaupungin pohjoinen hoidonjohtourakka Facebookissa

Kuopion pohjoisen hoidonjohtourakan katujen talvikunnossapidon toimenpiteet

Kuopion eteläisen-, keskustan- ja läntisen alueurakan katujen talvikunnossapidon toimenpiteet


Savon Kuljetus Oy
- Karttula
- Kuopio läntinen alue
- Kurkimäki
- Vehmersalmi

Nilsiän Sora Oy
-
Juankoski
- Nilsiä

HP-Konepalvelu
- Maaninka

Siilin Monipalvelut Oy
- Riistavesi

Urakka-aluerajat kantakaupungin alueella (pdf)

Kartta kaupungin katukunnossapidon käytössä olevista lumen lähisiirtopaikoista (pdf)

Katualueiden kunnossapitoluokkakartat


Keskeinen ja eteläinen alue:


Läntinen alue:


Pohjoinen alue:

Kuopion kaupunki varoittaa vaarallisen liukkaista jalankulkukeleistä tekstiviestillä


Kun talvihoidon päivystäjä havaitsee jalkakäytävien muuttuneen vaarallisen liukkaiksi, hän lähettää varoituksen tekstiviestillä, joka välittyy kaikille varoitettaville. Varoitettavat voivat valita, tuleeko varoitus yöllä syntyneestä liukkaudesta aina heti vai klo 6, klo 7 vai klo 8. Viikonloppuisin varoitus tulee tuntia myöhemmin.

Varoitus lähetetään, kun yli puolet jalkakäytävistä on muuttunut vaarallisen liukkaiksi. Varovaisuutta on kuitenkin noudatettava, vaikka varoitusta ei olisikaan tullut. Palvelu ei muuta millään tavalla kaupungin tai kiinteistöjen liukkaudentorjuntavastuita eikä jalankulkijan omaa vastuuta.

Näin ilmoittaudut varoitettavaksi (pdf)

Keskitetyn talvikunnossapidon laskutus


Kuopion kaupunki on tehnyt päätöksen tonttien omistajille kuuluvan jalkakäytävien talvikunnossapidon ottamisesta kaupungin vastattavaksi (kaupunginvaltuusto 13.11.2006 § 108). Laskutus perustuu katujen ja yleisten alueiden puhtaana- ja kunnossapitolakiin 8 §. Sen perusteella kaupungilla on oikeus periä maksu, joka määräytyy todellisten kustannusten mukaan. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat tai haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitolaskun.

Tontin omistajille tai haltijoille kuuluvat jalkakäytävien kustannukset talvikunnossapidosta talvelta laskutetaan talvikunnossapitokauden päätyttyä. Toteutuneet kustannukset peritään kaikilta tontin omistajilta tai haltijoilta, riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävää vai ei.

Talvikunnossapitomaksun kohdentaminen


Lasku kohdistetaan kiinteistön omistajalle tai haltijalle, mikäli kiinteistö on kaupungin tontinvuokrajärjestelmässä. Muiden tahojen vuokrauksesta kaupungilla ei ole käytettävissä kattavia tietoja. Mikäli omistajia on useampia, lasku kohdistuu vain yhdelle osapuolelle. Jos kyseessä on kiinteistön tai vuokra-alueen haltija, talvikunnossapitomaksu kohdistuu tontinvuokrajärjestelmässä olevalle laskunvastaanottaja osapuolelle. Jos kyseessä on kiinteistön omistaja, maksu kohdistuu yhdelle osapuolelle seuraavassa järjestyksessä:

1. jos osapuoli asuu hallintayksikön mukaisessa osoitteessa
2. osapuolella on suurin omistusosuus
3. osapuolen osoite on tiedossa
4. osapuolen osoite ei ole ulkomaalainen
5. osapuolen sukunimi aakkosjärjestyksessä
6. osapuolen etunimi aakkosjärjestyksessä.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
 

 • tonttiliittymän kunnossapito
 • ilmoittaa päällysteiden rikkoontumisesta

Puhtaanapito
 

 • ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta kadun keskiviivaan saakka
 • pitää istutusten kautta tontille johtavat kulkutiet puhtaina
 • pitää tontin rajasta enintään 3 metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä

Talvikunnossapito
 

 • jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
 • huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta
 • poistaa aurausvalli tonttiliittymästä

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
 

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
 • istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden kunnossapito
 • sorapäällysteisen ajoradan tasaisena pitäminen
 • sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito
 

 • istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ym. laitteiden puhtaanapito
 • hiekoitushiekan keräys

Talvikunnossapito
 

 • ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien auraus
 • hiekoitus ja hiekoitushiekan poisto

Kadun kunnossa- ja puhtaanapitovastuut Kuopiossa (pdf)

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Yhteystiedot Yhteystiedot

Mestar Kuopio Oy
Päivystys
044 718 5164

Keskusta-alue
044 718 5158 (katu)
044 718 5016 (viher)
044 718 5718 (tori, kiinteistöjen ulkoalueet)

Eteläinen alue
044 718 5770 (katu)
044 718 5073 (viher)

Destia Oy
Pohjoinen alue
Päivystys
020 444 1231

Savon Kuljetus Oy
Päivystys
044 727 2683 (Karttula, Kurkimäki, Läntinen alue, Vehmersalmi)

Nilsiän Sora Oy
050 326 6688 (Juankoski, Nilsiä)

HP-Konepalvelu
044 291 4520 (Maaninka)

Siilin Monipalvelut Oy
0400 238 356 (Riistavesi)