Kansainväliset palvelut ja kehityshankkeet

Kauppakatu ylhäältäpäin kuvattuna: puisto, museo, autoja ja kävelijöitä.

Kansainvälisyyden edistämisen ja yhteistyön tavoitteena on parantaa alueen kehittymistä ja kuopiolaisten asukkaiden hyvinvointia. Viime vuosina Kuopion kaupunki on panostanut erityisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on tuoda parhaita kaupunkiosaamisen käytäntöjä muualta maailmasta hyödynnettäviksi Kuopiossa, ja edistää kaupungin, alueen yritysten, sekä T&K-toimijoiden aktiivista kansainvälistä verkottumista ja kontakteja sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaamista Kuopion alueen yrityksille.

Strategiasta: “Kansainvälisyys on ovien avaamista ja verkostojen antamista kumppaneiden käyttöön, alueen osaamisen ja vahvuuksien tunnetuksi tekemistä sekä asiantuntijayhteistyötä.”

Kuopion kansainvälisyyttä edistetään myös yhteisillä kehityshankkeilla ja palveluiden kehittämisellä. Tavoitteena on kehittää Kuopioon toimivammat palveluprosessit mm. yritysyhteistyöhön, kotoutumiseen ja vieraskieliseen opetukseen.

Kansainvälinen palvelutarjonta

Kuopion kaupungilla kansainvälisyys on poikkileikkaavana strategisena teemana myös palveluissa ja niiden kehittämisessä. Kaupunki tarjoaa seuraavia kansainvälisiä palveluita ja toimenpiteitä mm vieraskielisille ja yritysten kasvun edistämiseksi.

Strategiasta: “Kansainvälisyys on sitä, että huolehditaan organisaation valmiuksista kumppaneiden ja asukkaiden kansainvälistyessä sekä vastuullisesti kunnan kotoutumistehtävästä ja yleisestä suvaitsevaisesta ilmapiiristä.”

Englanninkielinen koulutus Kuopiossa

Englannin opetusta annetaan Kuopiossa kaikilla koulutusasteilla: varhaiskasvatus ja esiopetus, ala- ja ala-aste, keskiasteen koulutus ja toisen asteen koulutus (IB-tutkinto-ohjelma ja ammatillinen koulutus).

  • Lukuvuonna 2022-23 Kuopiossa opiskelee 735 oppilasta, joiden oma äidinkieli on muu kuin suomi
  • Oppilaat puhuvat suomen lisäksi 58 eri äidinkieltä, suurimmat kieliryhmät ovat venäjä, arabia, ukraina, viro, kiina, kurdi, espanja, suahili, karenni, karen, turkki ja dari
  • Vapaaehtoista oman äidinkielen opetusta annetaan 226 oppilaalle arabian, venäjän, kiinan ja espanjan kielissä
  • Ukrainasta paenneita varten perustettu yhdeksän uutta perusopetukseen valmistavaa ryhmää, joissa on yhteensä noin 150 oppilasta
  • Lyseon lukiossa englanninkielinen IB-linja (International Baccalaureate)

Englanninkielinen korkeakouluopetus Kuopiossa

Savon ammattiopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto tarjoavat opintoja englannin kielellä kansainvälisille opiskelijoilleen. Myös pienemmissä oppilaitoksissa opiskelee aiempaa enemmän eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajia.

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Kampukset sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Savoniassa on yli 7000 suomalaista opiskelijaa, 500 kansainvälistä opiskelijaa ja 500 työntekijää.

Itä-Suomen yliopisto (UEF) tarjoaa kolme kandidaattikoulutusta ja laajan valikoiman maisteriohjelmia, mitkä opetetaan englanniksi. Lisäksi muita tutkinto-ohjelmia, jotka palvelevat erityisesti vaihto-opiskelijoiden tarpeita. Monet maisteriopiskelijoista jäävät UEFiin jatkamaan opintojaan tohtoriohjelmissa.

Ekosysteemiyhteistyö

Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö, ja tätä tavoitetta edistetään mm. ekosysteemisopimuksilla. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat myös olennainen osa kansallisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä.

Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen käynnistämishankkeet saivat rahoituspäätökset ja käynnistivät toimintansa syyskuussa 2021. Käynnistämishankkeita on kaksi, yksi kummallekin ekosysteemisopimuksen painopistealueelle: Vesi sekä terveys- ja hyvinvointiteknologia.

Lue lisää Kuopion ekosysteemisopimuksesta ja hankkeista

Kansainvälinen kohtaamispaikka Kompassi

Kompassi on vuonna 1999 perustettu Kuopion Setlementti Puijolan ylläpitämä kansainvälinen kohtaamispaikka. Kompassi on kaikkia lähellä Kuopion ydinkeskustassa. Tutustu palveluihin