Rakennusvalvonnan lomakkeet


Pientalo-ohje sisältää keskeisimmät ohjeet pientalon rakennuslupaa hakevalle. Sen ohjeet soveltuvat niin asemakaava-alueelle kuin haja-asutusalueelle rakennettaessa. Suosittelemme, että pientalohankeeseen ryhtyvä taho perehtyy pientalo-ohjeeseen heti hankkeen alussa.

Voit hakea rakentamisen lupia Lupapiste.fi-palvelun kautta tai perinteisesti paperihakemuksella. Molempiin hakemuksiin tarvitset liitedokumentteja, joista yleisimmät löydät tältä sivulta.

Lupahakemuksen lomakkeet


Lupahakemus  (pdf)
Lupahakemus  (rtf)
 - rakennuslupa
 - toimenpidelupa
 - purkamislupa
 - jatkoaikalupa
 - muutoslupa

Toimenpideilmoitus  (pdf)
Toimenpideilmoitus  (rtf)
 - tulisijattomat talousrakennukset
 - katokset
 - aidat
 - mainoslaitteet
 - julkisivumuutokset
- ym. vähäiset rakennelmat ja toimenpiteet

Kokoontumistilahakemus (pdf)

Purkamisilmoitus (pdf)
Purkamisilmoitus (rtf)

Purkujäteselvitys (pdf)
 - purkamisluvan ja -ilmoituksen liitteeksi

Naapurin kuuleminen  (pdf)
Naapurin kuuleminen  (rtf)

Rakennushankeilmoitus RH1  (pdf)
Rakennushankeilmoitus RH1 (rtf)

Asuinhuoneistot RH2 (pdf)
Asuinhuoneistot RH2 (doc)

Aloittamisoikeus hakemus (pdf)

Jätevesien käsittelysuunnitelma (pdf)
Jätevesien käsittelysuunnitelma (rtf)
- uuden rakennuspaikan jätevesien käsittelysuunnitelma
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (pdf)
- selvitys olevan rakennuspaikan nykyisestä jätevesien käsittelystä

Esteettömyysselvityslomake  (pdf)
Esteettömyysselvityslomake  (rtf)

Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (pdf)
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (rtf)

Ilmoitus väestönsuojasta  (doc)

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
(ajanvaraukset, neuvonta)
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi

Voimassa olevat rakennusjärjestykset Voimassa olevat rakennusjärjestykset