Rakennusvalvonnan lomakkeet


Rakentamisen luvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta. Voit tarvita hakemuksesi liitteeksi lomakkeita, joista yleisimmät löydät tältä sivulta.

Lupahakemuksen lomakkeet


Erillistä lupahakemuskaavaketta ei tarvita. Lupapiste palvelu muodostaa hakemuksen automaattisesti. Suonenjoella on käytössä paperimenettely jonka mukaisesti hakemuskaavaketta vo käyttää.

Kokoontumistilahakemus (pdf)

Purkamisilmoitus (pdf)
Purkamisilmoitus (rtf)

Purkujäteselvitys (pdf)
 - purkamisluvan ja -ilmoituksen liitteeksi

Naapurin kuuleminen (pdf)
Naapurin kuuleminen (rtf)

Aloittamisoikeus hakemus (pdf)

Jätevesien käsittelysuunnitelma (pdf)
Jätevesien käsittelysuunnitelma (rtf)
- uuden rakennuspaikan jätevesien käsittelysuunnitelma
Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä (pdf)
- selvitys olevan rakennuspaikan nykyisestä jätevesien käsittelystä

Esteettömyysselvityslomake (pdf)
Esteettömyysselvityslomake (rtf)

Korjaus- ja muutostyön energiaselvity (pdf)
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (rtf)

Ilmoitus väestönsuojasta (doc)

Suonenjoen hakemusdokumentit:

Lupahakemus (pdf)
Lupahakemus (rtf)
 - rakennuslupa
 - toimenpidelupa
 - purkamislupa
 - jatkoaikalupa
 - muutoslupa

Rakennushankeilmoitus RH1 (pdf)
Rakennushankeilmoitus RH1 (rtf)

Asuinhuoneistot RH2 (pdf)
Asuinhuoneistot RH2 (doc)

Rakentamisen aikaiset lomakkeet


Työnjohtajailmoitukset ja -hakemukset tulee hoitaa Lupapisteessä. Suonenjoella paperiset työnjohtaja-asiat ovat hyväksyttävissä. Kuopiossa vain erityistapauksissa otamme vastaan paperisen lomakkeen:
Työnjohtajan hakemus ja ilmoitus (pdf)
Työnjohtajan hakemus ja ilmoitus (rtf)

Pientalon aloituskokousmuistio (pdf)

Aloituskokousmuistio (pdf)

Pientalon rakennustyön tarkastusasiakirja (pdf)
Pientalon rakennustyön tarkastusasiakirja (rtf)

Rakennustyön tarkastusasiakirja (pdf)
Rakennustyön tarkastusasiakirja (rtf)

Ilmanvaihtolaitteet tarkastusasiakirja (pdf)
Ilmanvaihtolaitteet tarkastusasiakirja (rtf)
Ilmanvaihtolaitteet tarkastusasiakirja 2018 (rtf)
Ilmanvaihtolaitteet tarkastusasiakirja 2018 (pdf)

Vesi- ja viemärijohtolaitteet tarkastusasiakirja (pdf)
Vesi- ja viemärijohtolaitteet tarkastusasiakirja (rtf)
Vesi- ja viemärijohtolaitteet tarkastusasiakirja 2018 (rtf)
Vesi- ja viemärijohtolaitteet tarkastusasiakirja 2018 (pdf)

Linjasaneeraustyön tarkastusasiakirja (pdf)
Linjasaneeraustyön tarkastusasiakirja (doc)

Rakennusvalvonnan linkit Rakennusvalvonnan linkit

Rakennusvalvonnan yhteystiedot Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Kuopion palvelupiste
Valtuustotalo
Suokatu 42 (PL 1097)
70110 Kuopio
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Asiakaspalvelu
(ajanvaraukset, neuvonta)
017 185 174
rakennusvalvonta(at)kuopio.fi

Tekninen päivystäjä
(lupa- ja katselmuskysymykset)
044 718 5190

Neuvontapyynnöt, ennakkolausunnot ja lupahakemukset
Lupapiste.fi -sivusto

Rakennusrekisteri-, pinta-ala- ja huoneistotietokorjaukset
rakennusrekisterikorjaukset@kuopio.fi

Hulevedet
Kuopion hulevesineuvonnan verkkosivu

Haja-asutuksen jätevedet
Ympäristönsuojelu - jätevedet -verkkosivu

e-lomakkeet e-lomakkeet

Voimassa olevat rakennusjärjestykset Voimassa olevat rakennusjärjestykset

Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt Ohjeet ja yhtenäiset käytännöt