Hyvinvointikertomus 2019


Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Kerran valtuustokaudessa kootaan laaja (=pidemmän aikavälin tarkastelu) hyvinvointikertomus ja vuosittain arvioidaan hyvinvointikertomuksen toteutumista. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden (Kuopiossa hyvinvointiryhmä ja valmisteleva ryhmä) yhdessä työstämä asiakirja ja se koostuu kolmesta osasta: kertomus- ja suunnitelmaosasta ja valtuustohyväksynnästä.

Ajankohtaista


Kuopion kaupungin hyvinvointiräppi vaatii ”tekoja päälle näiden kaikkien sanojen”: https://vimeo.com/365770160 

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila - hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 pitkä versio (11.3.2019)
Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila - KH:n lyhyt hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 (11.3.2019)

Hyvinvointikertomusteksti Kuopion talous- ja toimintasuunnitelmaan syksyllä 2019

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2019 (11.3.2019)

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn kyselylomake 2019

Ikääntyneiden hyvinvoinnnin tila Kuopiossa (4.6.2019)

Lasten ja nuorten hyvinvointi (Kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia) (10.12.2019)

Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2018-2021

Laaja hyvinvointikertomus OSA1: Kuopiolaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilan kehitys 2013-2016 ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä arvio toteutuneesta hyvinvoinnin edistämisestä  (päivitetty 1/2018)


Laaja hyvinvointikertomus OSA2: Suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä: hyvinvointitavoitteet, tavoitetasot ja mittarit sekä toimenpiteet vuosille 2018-2021

Hyvinvointikertomus OSA3: suunnitelman valtuustohyväksyntä
Osana vuoden 2018 talousarviota, kv 18.12.2017

Hyvinvointitavoitteet vuosille 2018-2021 esite

Vuosittaiset hyvinvointikertomukset

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila - vuosiraportti 2018 (kh 26.3.2018)

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2018

Kokemuksellinen hyvinvointikyselyn kyselylomake 2018

Lapsiperhepalvelun toiminta ja tunnusluvut vuonna 2017 (23.3.2018)

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Ohjelman perustiedot (12.12.2018)

Aikaisemmat hyvinvointikertomukset eri vuosilta

Vuosittainen sähköinen hyvinvointikertomus - Kuopion hyvinvointikertomus 2014, 2015 ja 2016
Sähköinen hyvinvointikertomus 2016 (dioina)

Hyvinvointikertomus 2013-2016 osa1:, kuopiolaisten hyvinvoinnin kehitys 2013-2016 (kh. 3.4.2017) Kuopion hyvinvointikertomus indikaattoritietojen pohjalta hyvinvointiryhmän työstämänä.
 

Kouluterveyskysely

Uusimmat kouluterveyskyselyn tulokset on saatavilla THL sähköisestä tulospalvelusta. Kuopion tuloksista on tehty tiedote ja koonti. 

Hyvinvointiryhmän alatyöryhminä toimivat:

Hyvinvointijohtamisen rakenteet

Kuopion hyvinvointijohtamisen rakenteet (päivitetty 19.12.2018)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen
tanja.tilles-tirkkonen@kuopio.fi, 044 718 2506