Hyvinvointikertomus 2019


Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Kerran valtuustokaudessa kootaan laaja (=pidemmän aikavälin tarkastelu) hyvinvointikertomus ja vuosittain arvioidaan hyvinvointikertomuksen toteutumista. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden (Kuopiossa hyvinvointiryhmä ja valmisteleva ryhmä) yhdessä työstämä asiakirja ja se koostuu kolmesta osasta: kertomus- ja suunnitelmaosasta ja valtuustohyväksynnästä.

Ajankohtaista
 

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila - hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 pitkä versio (11.3.2019)
Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila - KH:n lyhyt hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 (11.3.2019)

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2019 (11.3.2019)

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn kyselylomake 2019

Ikääntyneiden hyvinvoinnnin tila Kuopiossa (4.6.2019)

Lasten ja nuorten elintavat Kuopiossa (3.9.2019)

Lasten ja nuorten hyvinvointi (kouluterveyskysely ja LTH tuloksia) (29.10.2019)

Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2018-2021

Laaja hyvinvointikertomus OSA1: Kuopiolaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilan kehitys 2013-2016 ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä arvio toteutuneesta hyvinvoinnin edistämisestä  (päivitetty 1/2018)


Laaja hyvinvointikertomus OSA2: Suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä: hyvinvointitavoitteet, tavoitetasot ja mittarit sekä toimenpiteet vuosille 2018-2021

Hyvinvointikertomus OSA3: suunnitelman valtuustohyväksyntä
Osana vuoden 2018 talousarviota, kv 18.12.2017

Hyvinvointitavoitteet vuosille 2018-2021 esite

Vuosittaiset hyvinvointikertomukset

Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila - vuosiraportti 2018 (kh 26.3.2018)

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2018

Kokemuksellinen hyvinvointikyselyn kyselylomake 2018

Lapsiperhepalvelun toiminta ja tunnusluvut vuonna 2017 (23.3.2018)

Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma

Ohjelman perustiedot (12.12.2018)

Aikaisemmat hyvinvointikertomukset eri vuosilta

Vuosittainen sähköinen hyvinvointikertomus - Kuopion hyvinvointikertomus 2014, 2015 ja 2016
Sähköinen hyvinvointikertomus 2016 (dioina)

Hyvinvointikertomus 2013-2016 osa1:, kuopiolaisten hyvinvoinnin kehitys 2013-2016 (kh. 3.4.2017) Kuopion hyvinvointikertomus indikaattoritietojen pohjalta hyvinvointiryhmän työstämänä.
 

Kouluterveyskysely

Uusimmat kouluterveyskyselyn tulokset on saatavilla THL sähköisestä tulospalvelusta. Kuopion tuloksista on tehty tiedote ja koonti. 

Hyvinvointiryhmän alatyöryhminä toimivat:

Hyvinvointijohtamisen rakenteet

Kuopion hyvinvointijohtamisen rakenteet (päivitetty 19.12.2018)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
044 718 2462, sade.rytkonen(at)kuopio.fi