Edunvalvonta

Ajankohtaista tietoa Kuopion tavoitteista. Mitä Kuopio tarjoaa ja mitä se tarvitsee.

Edunvalvonta

Kuopion kaupungin visiona 2030 on olla Hyvän elämän pääkaupunki, mitä ilmentävät terveys, elinvoima ja arjen rikkaus. Kuopio on turvallinen, ainutlaatuinen ja innostava. Kuopiossa on hyvä elää ja toimia.

  • Kestävästi ja pitkäjänteisesti kasvava 124 000 asukkaan kaupunki, itäisen Suomen keskus ja maan 8. suurin kaupunki
  • 250.000 asukasta yhtenäisellä työssäkäyntialueella
  • Kuopio on Suomen toiseksi vetovoimaisin kaupunki, heti Tampereen jälkeen (T-Median tutkimus 2024)
  • Asukastyytyväisyys on korkealla tasolla ja Kuopio on haluttu muuttokohde. Vuonna 2023 Kuopioon valmistui  vajaat 1 200 asuntoa.
  • Kuopiossa hyvän elämän elementit ovat kunnossa; elämänlaadulliset tekijät, työn ja vapaa-ajan tasapaino, kulttuuri, ympäristö ja yhteisöllisyys.
  • Kuopio on osallistunut valtakunnalliseen työllisyyskokeiluun ja valmistautuu TE-palvelujen uudistukseen. Työttömyysaste vuoden 2023 lopussa oli 11,8 %.
  • Kuopio painottaa kumppanuusyhteistyötä elinvoiman vahvistamisessa.

Kuopio haluaa pysyä Suomen muiden kaupunkien ja seutukuntien kehityksessä mukana ja huolehtia alueensa vetovoimaisuudesta. Yksittäisistä toimenpiteistä edunvalvonnan näkökulmasta tärkein on liikenneyhteyksien parantaminen, jotta kaupungin kehitys voisi jatkua myönteisenä. Kaupungin saavutettavuus palvelee koko Pohjois-Savon talouskehitystä. Kuopiolla on ympäristöministeriön kanssa MAL-sopimus ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus terveys- ja vesiosaamiseen painottuen.

Kuopio suurena suomalaisena yliopistokaupunkina ja itäisen Suomen kasvun ja vetovoiman moottorina antaa merkittävän panoksen Suomen sekä laajemmalle kehitykselle. Kuopio on kasvukykyinen ja kansainvälisesti merkittävä yliopistokaupunki, missä kestävän kasvun perustana on elinkeinoelämän uudistuminen ja työpaikkakasvu. Yrityksiä ja työelämää lähellä oleva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta on Kuopiossa vahvaa.

Kuopion alueen edunvalvontamuistio 28.6.2024 (pdf)

Edunvalvonnan ajankohtaiset

Uutisarkisto

124 000

Asukasta

4 Mrd

Kokonaisinvestoinnit kaupunkikehityshankkeilla

15 min

Keskustasta lentokentälle

No 1

Eläväisin kaupunkikeskusta