Turvallisuus ja huoltovarmuus valtakunnallisesti

Kuopion alueelle on keskittynyt monipuolista turvallisuuteen liittyvää osaamista. Pelastusopisto on siviilivalmiuden, varautumisen ja kansainvälisen pelastustoiminnan erityisosaaja. Pelastusopistolla on Kuopiossa erinomainen harjoitusalue ja muut turvallisuusalan oppimisympäristöt.

Pelastusopisto, ilmavoimien Karjalan lennosto Siilinjärvellä Rissalassa ja alueelle keskittynyt turvallisuuden viranomaistoiminta, sekä lisäksi alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten turvallisuusosaaminen veteen ja ravitsemukseen liittyen, muodostavat yhdessä merkittävän osaamiskokonaisuuden ja kehittämispotentiaalin.

Suomen ainoa Pelastusopisto laajoine harjoitusalueineen tarjoaa ammatillista tutkintoon johtavaa koulutusta pelastajille, hätäkeskuspäivystäjille sekä pelastusalan alipäällystö- ja päällystötutkintoihin johtavaa koulutusta. Pelastusopisto järjestää myös pelastusalan täydennyskoulutusta, viranomaisten varautumiskoulutusta ja koulutusta pelastustoiminnan kansainvälisiin tehtäviin lähteville.

Vahvaan osaamiseen ja jäljitettävyyteen pohjautuva elintarviketuotanto, yhdistettynä innovatiiviseen tuotekehitykseen ja vahvoihin yhteistyöverkostoihin, tekevät alueesta erityisen kiinnostavan elintarviketeollisuuden sijoittajille. Alueen elintarvikealan toimijoiden verkostoitumista, yhteistyötä, näkyvyyttä ja tuotekehitystyötä tukee Pohjois-Savon Agri-Food -klusteri.

Lisätietoja:

Sirpa Lätti-Hyvönen

Strategiajohtaja