Kokonaisturvallisuuden osaamiskeskus ja huoltovarmuus valtakunnallisesti

Kuopion alueelle on keskittynyt monipuolista turvallisuuteen liittyvää osaamista. Pelastusopisto on siviilivalmiuden, varautumisen ja kansainvälisen pelastustoiminnan erityisosaaja. Pelastusopistolla on Kuopiossa erinomainen harjoitusalue ja muut turvallisuusalan oppimisympäristöt.

Pelastusopisto, ilmavoimien Karjalan lennosto Siilinjärvellä Rissalassa ja alueelle keskittynyt turvallisuuden viranomaistoiminta, sekä lisäksi alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten turvallisuusosaaminen veteen ja ravitsemukseen liittyen, muodostavat yhdessä merkittävän osaamiskokonaisuuden ja kehittämispotentiaalin.

Suomen ainoa Pelastusopisto laajoine harjoitusalueineen tarjoaa ammatillista tutkintoon johtavaa koulutusta pelastajille, hätäkeskuspäivystäjille sekä pelastusalan alipäällystö- ja päällystötutkintoihin johtavaa koulutusta. Pelastusopisto järjestää myös pelastusalan täydennyskoulutusta, viranomaisten varautumiskoulutusta ja koulutusta pelastustoiminnan kansainvälisiin tehtäviin lähteville.

Kuopioon ollaan kehittämässä kokonaisturvallisuuden osaamiskeskusta em. vahvuuksiin pohjautuen sekä hyödyntäen monipuolista kehittämishanketoimintaa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on tukea toimijoiden varautumista globaaleihin turvallisuushaasteisiin sekä kansalaisten resilienssiä ja kriisinkestävyyttä.

Kuopion alueen ja Pohjois-Savon kehittämisen kärkiä ovat kone- ja energiateknologia, terveysteknologia, elintarviketuotanto, älykkäät vesijärjestelmät sekä metsä- ja biotalous. Nämä ovat maan huoltovarmuuden näkökulmasta kriittisiä aloja, joiden toimintaedellytykset kuten kuljetusmahdollisuudet, työvoiman saatavuus sekä energiansaanti on pidettävä kunnossa. Alueella sijaitsee myös huoltovarmuuskriittistä opetusta ja koulutusta, joiden riittävistä resursseista tulee huolehtia.

Lisätietoja:

Arto Holopainen

Innovaatiopäällikkö