Kaupunkipolitiikka, sopimuksellisuus ja kuntatalous

Suurilla kaupungeilla tulee olla isompi rooli sopimuksellisuuden kautta valtion kanssa. Suurten kaupunkien kansallinen merkitys ja erityinen rooli tulee tunnustaa ja huomioida eri yhteyksissä. Kuopiolla on valtion kanssa 12-vuotinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus sekä 8-vuotinen innovaatiotoiminnan ekosysteemin sopimus.  Sopimusten jatkuvuus tulee turvata.