Osaava työvoima ja kansainvälisyys

Pohjois-Savo tarvitsee osaavaa työvoimaa vahvistaakseen ja ylläpitääkseen alueen elinvoimaa. Selvityksissä osaajien saatavuus on tunnistettu yhdeksi suurimmista yritysten ja organisaatioiden kasvun ja olemassaolon haasteista.

Pohjois-Savon elinvoiman lähteet rakentuvat tunnistettujen Pohjois-Savon yhteisten kehittämisen kärkien varaan. Näitä ovat kone- ja energiateknologia, metsäteollisuus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, älykäs vesijärjestelmä sekä biojalostus. Näiden seitsemän painopisteen sisältä löytyy vahvaa tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoimintaa sekä merkittävää yritystoimintaa.

Vihreän siirtymän kehitys- ja tukitoiminnot ovat tärkeitä kaikille toimialoille, mm. energian tuotannossa ja kestävän matkailun kehittämisessä.

Lisätietoja:

Sirpa Lätti-Hyvönen

Strategiajohtaja