Kaupunginhallitus


Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta ja vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta ja edunvalvonnasta.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsen ja varajäsen voidaan valita vain kaupunginvaltuutetuista tai varavaltuutetuista.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii omistajaohjausjaosto ja lähidemokratiajaosto.

Omistajaohjausjaosto


Omistajaohjausjaoston tehtävänä on huolehtia kaupungin liikelaitosten sekä niiden kuntayhtymien, yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen omistajaohjauksesta, toiminnan ohjaamisesta sekä valvonnasta, joiden osakkaana tai jäsenenä kaupunki on.

Lähidemokratiajaosto (1.6.2017 alkaen)


Lähidemokratiajaoston tehtävänä on huolehtia lähidemokratian kaupunkitasoisesta kehittämisestä ja sitä edistävän toiminnan ohjaamisesta. Jaosto asettaa pitäjäraadit sekä päättää pitäjäraadeille myönnettävien kehittämismäärärahojen jakamisesta.

Lähidemokratiajaostossa on viisi jäsentä.

Kaupunginhallituksen kokouslistat Kaupunginhallituksen kokouslistat

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunginkanslia
Tulliportinkatu 31
PL 228, 70101 Kuopio
kirjaamo(at)kuopio.fi