Luonnonsuojelu


Luonnonsuojelulla on Kuopiossa pitkät perinteet.  Puijon luonnonsuojelualue oli perustamisensa aikaan (1928) yksi Suomen ensimmäisistä luonnonsuojelualueista. Myös Korkeakosken ja Pisan ydinalueita on suojeltu jo kauan. Korkeakoskelle ensimmäinen suojelualue perustettiin vuonna 1947 ja Pisalle vuonna 1963.

Valtakunnallisiin suojeluohjelmiin Kuopiosta kuluu noin 6650 hehtaaria. Pinta-alaltaan laajin on rantojensuojeluohjelma (4 844 ha). EU:n Natura 2000 -ohjelmaan kuuluu noin 16 000 hehtaaria, joka sisältää luonnonsuojelulain, vesilain, maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toteutettavia kohteita. Luonnonsuojelulain nojalla toteutettavat alueet sisältyvät pääosin aikaisempiin suojeluohjelmiin.

Erilaisten luonnonsuojelualueiden yhteismäärä Kuopion alueella on noin 4350 hehtaaria, josta suurin osa on metsämaata. Luvussa ovat mukana myös valtion suojelualueet ja valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin hankitut alueet. Suurin osa Natura 2000 -ohjelman ja kansallisten ohjelmien aluevarauksista sisältyy suojelualueisiin.

Valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin kuuluvat Puijo, Pisa, Pohjois-Sänkimäki–Sänkimäki sekä Maaninkajärven kulttuurimaisemat. Näiden alueiden yhteispinta-ala on runsaat 11 000 hehtaaria.

Luonnon monimuotoisuus


Kuopion luonto on hyvin rikas ja monipuolinen, mikä antaa hyvät lähtökohdat monimuotoisuuden vaalimiselle.  Kuopion luonnosta löytyy elinympäristöjä myös harvinaisille ja uhanalaisille kasvi- ja eläinlajeille. Monet lajit ovat kuitenkin harvinaistuneet elinympäristöjen muuttumisen seurauksena. On arvioitu, että joka kymmenes suomalainen laji on uhanalainen. Eniten uhanalaisia lajeja on metsissä, sillä niiden yksipuolistuessa harvinaistuvat myös esimerkiksi hömötiaisen kaltaiset tavalliset lajit. Erityisen uhanalaisia ovat vanhoissa metsissä viihtyvät lajit.

Myös erilaiset ihmisen muokkaamat ympäristöt ovat tärkeitä uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Melkein neljännes uhanalaisista lajeista vaatii elinympäristökseen niityn, kedon, hakamaan tai jonkun muun perinneympäristön. Vanhaan maatalouteen liittyvät kaskiympäristöt ja maatalousmaisemat ovat Kuopiostakin häviämässä.

Linkkejä muualle Linkkejä muualle

Luonnon monimuotoisuus Luonnon monimuotoisuus