Yksityistiet

Yleistä


Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin. Vain järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea kunnan avustuksia (Yksityistielaki 84§).
 

Yksityistieavustukset hakuun vuonna 2021


Vuoden 2021 yksityistieavustukset julistetaan kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi 1.1.-31.3.2021. Kunnossapidon avustusta voidaan hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Uusi laki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot.

Ilmoita muutokset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin (linkki)
Liikennemerkeistä tai rajoituksista ilmoitukset tehdään Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad linkki).

Vaikka tiekunnan tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tiedot tulee silti ilmoittaa yksityistieavustusten hakemisen yhteydessä. Yksityistielomakkeella voi kertoa, että rajoituksia ei ole. Linkin kautta voit tarkistaa, onko tien tiedot ilmoitettu.

Kunnossapitoavustuslomakkeeseen 2021 (linkki toimii vasta 1.1.2021 alkaen.) Myöhästyneitä tai vaillinaisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Lomakkeen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet.

Avustusten periaatteet (pdf)

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi, puhelimitse 044 718 5115 ma klo 12 – 15 ja to klo 8 – 12.

Perusparantaminen
 

Perusparannustöitä ovat tien kuivatuksen parantaminen ja siihen liittyvä ojien auki kaivaminen, tien kantavuuden parantaminen ja rumpujen uusimiset.

Vuosittainen tien sorastus, lanaaminen, niitto tai auraus eivät kuulu perusparantamistoimiin.

Perusparannuksesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös. Avustusta haetaan hankkeelle ennen sen alkamista. Avustuksen osuus on korkeintaan 50 % kustannuslaskelman summasta.

Perusparantamiseen voi avustusta hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle sähköisesti e-lomakkeella läpi vuoden. Hakemuksen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Perusparantamisen avustushakemus (linkki)

Tilitykset tehdään myös e-lomakkeella kuitteineen. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Avustussumma tarkentuu tilityksen perusteella.

Tilitys saadusta peruspannusavustuksesta (linkki)

Kaupungin osakkuudet yksityisteillä

Kokouskutsut tiekokouksiin, tiedonkeruulomakkeet ja osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa Maaomaisuuden hallintapalveluille. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta selviävät kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Sähköpostiosoite: maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi

Yksityisteiden liikennemerkit

Yksityisteille tulevat liikennemerkit 

Yksityisteiden osoitenumerointi

Osoitteet haja-asutusalueilla

Tärkeitä osoitteita ja yhteystietoja

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
yksityistiet(at)kuopio.fi

044 718 5115