Yksityistiet


Kuopiossa yksityistiehallintoa koskevien tehtävien hoito kuulu kaupunkirakennelautakunnalle ja tiejaostolle.

Kunta avustaa sellaisia yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous tai tiellä on muutoin yleistä merkitystä alueensa liikennöinnissä.

Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tienosalle. Avustettavan tiekunnan tulee vuosittain pitää yleinen kokous.Tiekunnat ovat kirjanpitovelvollisia ja tiekunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Yksityistieavustukset julistetaan kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi vuosittain kunnossapidon ja perusparantamisen avustushakemuksilla.

Yksityistielain mukaan päätettäväksi kuuluvat tielautakunnan asiat käsitellään ja ratkaistaan toimituksessa. Kuopiossa tielautakunnan asioita käsittelee kaupunkirakennelautakunnan tiejaosto (Kuopion kaupungin hallintosääntö I luku 7 §).

Tiejaosto


Tiejaosto hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle tarkoitettuja lakisääteisiä tehtäviä. Palvelualueiden johtosäännön 2.luvun 5 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnan alaisena toimii tiejaosto, johon kuuluu kolme (3) lautakunnan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston jäseneksi, mutta ei puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Tiejaoston toimituskustannukset


Yksityistieasetuksen 7§:n mukaan tielautakunnan (Kuopiossa tiejaosto) toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
kunnossapito(at)kuopio.fi

Yksityistiesihteeri
Annele Pesonen
044 718 2114
annele.pesonen(at)kuopio.fi

Yksityisteiden avustushakemukset Yksityisteiden avustushakemukset

Tiejaoston jäsenet 2017-2021 Tiejaoston jäsenet 2017-2021

Markku Söderström, pj
(varajäsen Matti Sariola)
Keijo Voutilainen, varapj
(varajäsen Pia Punkki)
Taisto Toppinen, jäsen
(varajäsen Nina Hakokivi)

Yksityistielle tulevat liikennemerkit Yksityistielle tulevat liikennemerkit

Yksityisteiden osoitenumerointi Yksityisteiden osoitenumerointi