Yksityistiet

Yleistä


Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin. Vain järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea kunnan avustuksia (Yksityistielaki 84§).

Uusi laki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin (linkki).

Liikennemerkeistä tai rajoituksista ilmoitukset tehdään Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad linkki). Tiekunnan tiedot tulee ilmoittaa Digiroadiin, vaikka tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika päättynyt vuonna 2021

Kunnossapitoavustuksen hakuaika oli 1.1.- 31.3.2021. Myöhästyneitä tai vaillinaisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Avustusten periaatteet 2021 (pdf)

Kunnossapitoavustusilmoituksia tehdään koko ajan saapumisjärjestyksessä ja niistä ilmoitetaan sähköpostilla. Avustukset maksetaan ilmoituksen jälkeen mahdollisimman pian tämän vuoden aikana.

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi, puhelimitse 044 718 5115 ma klo 12 – 15 ja to klo 8 – 12.

Perusparantaminen
 

Perusparannustöitä ovat tien kuivatuksen parantaminen ja siihen liittyvä ojien auki kaivaminen, tien kantavuuden parantaminen ja rumpujen uusimiset.

Vuosittainen tien sorastus, lanaaminen, niitto tai auraus eivät kuulu perusparantamistoimiin.

Perusparannuksesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös. Avustusta haetaan hankkeelle ennen sen alkamista. Avustuksen osuus on korkeintaan 50 % kustannuslaskelman summasta.

Perusparantamiseen voi avustusta hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle sähköisesti e-lomakkeella läpi vuoden. Hakemuksen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Perusparantamisen avustushakemus (linkki)

Tilitykset tehdään myös e-lomakkeella kuitteineen. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Avustussumma tarkentuu tilityksen perusteella.

Tilitys saadusta peruspannusavustuksesta (linkki)

Kaupungin osakkuudet yksityisteillä

Kokouskutsut tiekokouksiin, tiedonkeruulomakkeet ja osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa Maaomaisuuden hallintapalveluille. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta selviävät kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Sähköpostiosoite: maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi

Yksityisteiden liikennemerkit

Yksityisteille tulevat liikennemerkit 

Yksityisteiden osoitenumerointi

Osoitteet haja-asutusalueilla

Tärkeitä osoitteita ja yhteystietoja

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
yksityistiet(at)kuopio.fi

044 718 5115