Hyvinvointikertomus 2018


Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Kerran valtuustokaudessa kootaan laaja (=pidemmän aikavälin tarkastelu) hyvinvointikertomus ja vuosittain arvioidaan hyvinvointikertomuksen toteutumista. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden (Kuopiossa hyvinvointiryhmä ja valmisteleva ryhmä) yhdessä työstämä asiakirja ja se koostuu kolmesta osasta: kertomus- ja suunnitelmaosasta ja valtuustohyväksynnästä.

Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2018-2021

 

Laaja hyvinvointikertomus OSA1: Kuopiolaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilan kehitys 2013-2016 ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä arvio toteutuneesta hyvinvoinnin edistämisestä  (päivitetty 1/2018)

Laaja hyvinvointikertomus OSA2: Suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä: hyvinvointitavoitteet, tavoitetasot ja mittarit sekä toimenpiteet vuosille 2018-2021

Hyvinvointikertomus OSA3: suunnitelman valtuustohyväksyntä
Osana vuoden 2018 talousarviota, kv 18.12.2017

Hyvinvointitavoitteet vuosille 2018-2021 esite

Vuosittaiset hyvinvointikertomukset


Kuopiolaisten hyvinvoinnin tila - vuosiraportti 2017 (kh 26.3.2018)

Kokemuksellisen hyvinvointikyselyn tulokset vuodelta 2018

Kokemuksellinen hyvinvointikyselyn kyselylomake 2018

Lapsiperhepalvelun toiminta ja tunnusluvut vuonna 2017 (23.3.2018)

Aikaisemmat hyvinvointikertomukset eri vuosilta
 

Vuosittainen sähköinen hyvinvointikertomus - Kuopion hyvinvointikertomus 2014, 2015 ja 2016
Sähköinen hyvinvointikertomus 2016 (dioina)

Hyvinvointikertomus 2013-2016 osa1:, kuopiolaisten hyvinvoinnin kehitys 2013-2016 (kh. 3.4.2017)

Kuopion hyvinvointikertomus indikaattoritietojen pohjalta hyvinvointiryhmän työstämänä.

Kouluterveyskysely

Uusimmat kouluterveyskyselyn tulokset on saatavilla THL sähköisestä tulospalvelusta. Kuopion tuloksista on tehty tiedote ja koonti. 

Hyvinvointiryhmän alatyöryhminä toimivat:

  • Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä
  • Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä
  • Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen työryhmä

 

Kuopion hyvinvointijohtamisen rakenteet (päivitetty 23.3.2018)

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
044 718 2462, sade.rytkonen(at)kuopio.fi