Hyvinvointikertomus


Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten. Kerran valtuustokaudessa kootaan laaja (=pidemmän aikavälin tarkastelu) hyvinvointikertomus ja vuosittain arvioidaan hyvinvointikertomuksen toteutumista. Hyvvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden (Kuopiossa hyvinvointiryhmä ja valmisteleva ryhmä) yhdessä työstämä asiakirja ja se koostuu kolmesta osasta:

Hyvinvointikertomus OSA1: Kuopiolaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilan kehitys 2013-2016 ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä arvio toteutuneesta hyvinvoinnin edistämisestä  (päivitetty 22.5.2017)

Hyvinvointikertomus OSA2: Suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä: hyvinvointitavoitteet vuosille 2018-2021
(toimenpiteet, vastuutaho, resurssit yms. syksyllä 2017)

Hyvinvointikertomus OSA3: suunnitelman valtuustohyväksyntä (tulossa osana talous- ja toimintasuunnitelmaa)

Aikaisemmat hyvinvointikertomukset eri vuosilta:

Sähköinen hyvinvointikertomus - Kuopion hyvinvointikertomus 2014, 2015 ja 2016
Sähköinen hyvinvointikertomus 2016 (dioina)

Kouluterveyskysely

Uusimmat kouluterveyskyselyn tulokset on saatavilla THL sähköisestä tulospalvelusta. Kuopion tuloksista on tehty tiedote ja koonti. 

Hyvinvointiryhmän alatyöryhminä toimivat:

  • Kuopion monialainen turvallisuustyöryhmä
  • Seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä
  • Kiusaamisen ennaltaehkäisyn ja puuttumisen työryhmä

 

Yhteystiedot Yhteystiedot

Hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
044 718 2462, sade.rytkonen(at)kuopio.fi