Ilmoitustaulu


Kuntalain (410/2015) §:n 108 mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitukset julkaistaan lisäksi lainsäädännön erikseen niin edellyttäessä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, os. kaupungintalo, Tulliportinkatu 31. Ilmoitukset julkistaan tarvittaessa myös kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä (Kuopion Kaupunkilehti) sekä tarpeen vaatiessa myös muissa Kuopion alueella ilmestyvissä lehdissä.

HUOM: Tietojärjestelmien muutosten vuoksi ilmoituksia ja kuulutuksia näkyy toistaiseksi kahden eri otsikon alla.

Katso uusimmat kuulutukset alla olevasta linkistä:

Ilmoitukset ja kuulutukset