Katu-, viher- ja virkistysaluerakentaminen


Rakennuttajana vastaamme katujen, liikenneväylien, torien, viher- ja virkistysalueiden sekä venesatamien rakennuttamisesta ja niihin liittyvistä viranomaistehtävistä.

Rakentamispalvelut tilaamme alan urakoitsijoilta sekä Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos Mestarilta.

Vastaamme myös kaupungin omistamilta tonteilta tulevien ylijäämämaiden ohjauksesta maankaatopaikoille tai ylijäämämaiden hyötykäytön järjestämisestä.

Investointikohteet


Kunnallistekniset rakentamiskohteet v. 2021 (pdf)

Ylijäämämaat ja maankaatopaikat


Ylijäämämaiden vastaanottopaikkana toimii Heinjoen ampuma- ja moottorirata-alue, missä ylijäämämassoja hyödynnetään meluvallien ja suorituspaikkojen rakentamisessa.

Läjitysalueelle saa sijoittaa ainoastaan rakentamisen yhteydessä syntyviä puhtaita ylijäämassoja.

Alueelle ei saa toimittaa:

  • yhdyskunta- tai ongelmajätettä
  • pilaantunutta maata
  • rakennus- ja purkujätettä.

Alueen aukioloajat:
ma – pe klo 07.00 – 16.00

Tiedote urakoitsijoille ja rakentajille (pdf)
Toimintaohjeet kuormien tuojille (pdf)
Hinnasto (pdf)
 

Muutoksia ylijäämämaiden vastaanottoon Heinjoen uudella maanläjitysalueella 1.6.2019 alkaen

 

Kuopion kaupungille on myönnetty ympäristölupa Heinjoen uudelle ylijäämämaiden läjitysalueelle. Ympäristöluvassa on lupamääräyksiä, jotka ohjaavat Heinjoen ylijäämämaiden vastaanottoa.

Kuormien vastaanottoon muutoksia tuo mm. lupamääräys, jossa kielletään kantojen ja risujen vastaanotto Heinjoen uudelle maanläjitysaluellee.

Kuopion kaupunki on keskustellut risujen ja kantojen hyödyntämisestä Kuopion Energia Oy:n ja Jätekukko Oy:n kanssa. Keskusteluissa on sovittu, että Jätekukko Oy vastaanottaa maarakentamisessa syntyvät risut ja kannot, jotka hyödynnetään edelleen bioenergiaksi.

1.6.2019 alkaean kannot ja risut tulee toimittaa Jätekukko Oy:n alueelle Heinälamminrinteen jäteasemalle.

1.6.2019 alkaen Heinjoen maanläjitysalueelle ei vastaanoteta kantoja ja risuja.

Jätekukko Oy taksoittaa Heinälamminrinteen jäteasemalle tuotavat kannot. Taksassa tulee olemaan oma hinta käsitellyille ja käsittelemättömille kannoille sekä risuille.

Kantojen vastaanotto ja käsittely (pdf)

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
kunnossapito(at)kuopio.fi

Rakennuttajapäällikkö
Jukka Rissanen
044 718 4962
jukka.rissanen(at)kuopio.fi

Katu-, viher- ja virkistysaluerakentaminen Katu-, viher- ja virkistysaluerakentaminen

Rakennuttaja
Markku Heikkinen
044 718 5377
markku.heikkinen1(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Marko Korhonen (poissa 30.11.2021 saakka)
044 718 5193
marko.korhonen(at)kuopio.fi

Valvoja
Jari Savinainen
044 718 5552 (30.11.2021 saakka)
jari.savinainen(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Kari Laukkanen
044 718 5568
kari.matti.laukkanen(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Jani Paananen
044 718 5673
jani.paananen(at)kuopio.fi

Rakennuttaja
Petri Pucilowski
044 718 5654
petri.pucilowski(at)kuopio.fi

Ylijäämämaat, maankaatopaikat, päällystyskohteet Ylijäämämaat, maankaatopaikat, päällystyskohteet

Rakennuttaja
Markku Heikkinen
044 718 5377
markku.heikkinen1(at)kuopio.fi