Hyvinvoinnin päiväkahvit

Kuopion kaupunki yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa haluaa kutsua sinut Hyvinvoinnin päiväkahville! Päiväkahveilla keskustellaan ja kuullaan erilaisista hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä teemoista. Tavoitteena on kertoa erilaisista ajankohtaisista teemoista, jakaa osaamista, löytää uusia kumppanuuksia, syventää yhteistyötä ja löytää yhdessä ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Hyvinvoinnin päiväkahveja tarjoillaan erityisesti Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen työntekijöille, oppilaitosten edustajille, turvallisuustoimijoille, järjestö- ja seuratoimijoille sekä kaikille hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostuneille. 

Päiväkahvit katetaan pöytään kolme kertaa keväisin ja syksyisin, aina kuun viimeisenä torstaina klo 13–14. Vuonna 2023 kahvitellaan 26.1, 23.2., 30.3., 28.9., 26.10. ja 30.11.2023.

Kahvilan nimi: Microsoft Teams. 

Hyvinvoinnin päiväkahvit vuonna 2023

28.9.2023: Keinoja arjen fyysisen aktiivisuuden edistämiseen

Päiväkahveilla TtT Virpi Kuvaja-Köllner kertoo väitöskirjassaan tehdyistä havainnoista arjen fyysisen aktiivisuuden edistämisessä. Lisäksi Salla Lommi, Savonian Wellness Centerin palvelukoordinaattori kertoo oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksista liikkumisen edistämisessä.  Liity päiväkahveille tästä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

30.3.2023: Liikkuva Kuopio ja KulttuuriKuopio -ohjelmat     

Hyvinvoinnin päiväkahveille kuullaan luonnosvaiheessa olevista Liikkuva Kuopio ja KulttuuriKuopio ohjelmista. Ohjelmat suuntaavat liikkumisen ja kulttuuritoiminnan edistämisen toimenpiteitä Kuopiossa vuoteen 2030. Ohjelmien punaisena lankana on yhdessä tekeminen ja asukkaiden tarpeet. Ohjelmia meille esittelee Kati Vähäsarja, Kuopion kansalaistoiminnan palvelujen päällikkö.  Tilaisuudessa esitetty materiaali:

23.2.2023: Järjestöt, kunta ja hyvinvointialue hyvinvoinnin edistäjinä

Pohjois-Savossa toteutetulla järjestökyselyllä kartoitettiin Pohjois-Savon alueella toimivien järjestöjen toteuttamaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä, toiminnan kohderyhmiä, yhteistyötä sekä voimavaroja. Helmikuussa päiväkahveille käsitellään kyselyn tuloksia sekä ajankohtaisia järjestöjen, kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöhön liittyviä asioita, kuten avustuksia. Päiväkahveilla ovat mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyte ja osallisuuspäällikkö vs Säde Rytkönen ja järjestösihteeri Sirpa Kononen.       Tilaisuudessa esitetty materiaali: Järjestöt hyvinvoinnin edistäjinä selvityksen tulokset                         

26.1.2023: Hyvinvoinnin edistäminen osana kaupungin strategiaa

Kuopion strategiaa on päivitetty vuoden 2022 aikana. Strategiassa visiona on olla hyvän elämän pääkaupunki. Hyvinvoiva Kuopio -ohjelma sekä Kuopion hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimivat käytännön työvälineinä strategian toteuttamisessa. Kuopion strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen kertoo Kuopion päivitystä strategiasta hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta ja hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta ohjaamassa toimintaa. 

 

Hyvinvoinnin päiväkahvit vuonna 2022

24.11.2022: Kohti tasapainoista ruokasuhdetta

Päiväkahvilla pohditaan, miten hyvää ruokasuhdetta voi tukea sekä ruokaan liittyvien haasteiden puheeksiottamista ja kohtaamista. Asiantuntijoina toimivat koordinaattori Niina Pitkänen Syömishäiriöliitosta sekä projektiasiantuntija Suvi Björkqvist Ähky-hankkeesta/Toimiva ry:sta.  

29.9.2022: UNICEFin lapsiystävällinen kunta -toimintamalli Kuopiossa

Kuopio on mukana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Malli auttaa varmistamaan, että lapset ja nuoret äänen kuulumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä tukee lasten hyvinvoinnin kannalta parhaiden ratkaisujen tekemistä lasten arjen palveluissa ja kunnan hallinnossa.
Tilaisuudessa esitetty materiaaliUNICEFin lapsiystävällinen kunta toimintamalli ja toiminnan eteneminen Kuopiossa

Hyvinvointikoordinaattori Tanja Tilles-Tirkkonen

Tanja Tilles-Tirkkonen

Hyvinvointikoordinaattori