Viranhaltijapäätökset


Kuopion kaupungin viranhaltijapäätökset ovat nähtävä verkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa. 

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa kirjaamosta. Tilaus tehdään sähköisellä lomakkeella. https://asiointi.kuopio.fi/elomake3/lomakkeet/2839/lomake.html

Terveydenhuollon potilasasiakirjoja ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja voi pyytää asianomaisesta hoitoyksiköstä.

Viranhaltijapäätökset 


Viranhaltijapäätökset (Elinvoima ja konsernipalvelut, Kaupunkiympäristön palvelualue 27.9. alkaen sekä Kasvun oppimisen ja Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet 8.11. alkaen)

Viranhaltijapäätökset
 

Kaupungin johto

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

Kasvun ja oppimisen palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue

Perusturvan palvelualue

Terveydenhuollon palvelualue

Pohjois-Savon pelastuslaitos

Tarkastustoimi