Yksityistiet

Yleistä


Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskinäisin sopimuksin. Vain järjestäytyneet tiekunnat voivat hakea kunnan avustuksia (Yksityistielaki 84§).

Yksityistielaki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin (linkki).

Liikennemerkeistä tai rajoituksista ilmoitukset tehdään Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad linkki). Tiekunnan tiedot tulee ilmoittaa Digiroadiin, vaikka tiellä ei ole rajoituksia tai kieltoja.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuaika alkaa 1.1. ja päättyy 31.3.


Kunnossapitoavustushakemus 2023

Kunnossapitoavustuksen hakuaika on 1.1.- 31.3.2023. Myöhästyneitä tai vaillinaisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kunnossapitoavustushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niistä ilmoitetaan sähköpostilla. Avustukset maksetaan ilmoituksen jälkeen mahdollisimman pian vuoden 2023 aikana.

Avustusten periaatteet (pdf)

Huomaathan, että kaikkien avustusta hakevien tiekuntien tulee kerää tieosakkailta yksikkömaksuja.

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi, puhelimitse 044 718 5115 ma klo 12 – 15 ja to klo 8 – 12.

Perusparantaminen
 

Perusparannustöitä ovat tien kuivatuksen parantaminen ja siihen liittyvä ojien auki kaivaminen, tien kantavuuden parantaminen ja rumpujen uusimiset.

Vuosittainen tien sorastus, lanaaminen, niitto tai auraus eivät kuulu perusparantamistoimiin.

Perusparannuksesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös. Avustusta haetaan hankkeelle ennen sen alkamista. Avustuksen osuus on korkeintaan 50 % kustannuslaskelman summasta.

Perusparantamiseen voi avustusta hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle sähköisesti e-lomakkeella läpi vuoden. Hakemuksen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Perusparantamisen avustushakemus (linkki)

Tilitykset tehdään myös e-lomakkeella kuitteineen. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Avustussumma tarkentuu tilityksen perusteella.

Tilitys saadusta peruspannusavustuksesta (linkki)

Kaupungin osakkuudet yksityisteillä

Kokouskutsut tiekokouksiin ja tiedonkeruulomakkeet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta käy ilmi kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Kaupungin osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa verkkolaskuina Maaomaisuuden hallintapalveluille.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla suosittelemme tutustumaan toimittajaportaalin käyttöohjeeseen osoitteessa https://www.monetra.fi/yritys/ohjeet-laskuttajalle/

Toimittajaportaaliin kirjaudutaan osoitteessa https://www.laskuhotelli.fi/portaali

Laskutusosoite, joka merkitään verkkolaskuun maksajaksi:

Kuopion kaupunki / KYP tonttipalvelut
PL 5017
02066 DOCUSCAN
verkkolaskutusosoite on 0037017145078500
ja välittäjän tunnus on 003703575029

Lisätietoja osoitteesta www.kuopio.fi/laskutus-ja-maksaminen

Yksityisteiden liikennemerkit

Yksityisteille tulevat liikennemerkit 

Yksityisteiden osoitenumerointi

Osoitteet haja-asutusalueilla

Tärkeitä osoitteita ja yhteystietoja

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkitekniikan palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
yksityistiet(at)kuopio.fi

044 718 5115