Yksityistiet


Kuopiossa yksityistiehallintoa koskevien tehtävien hoito kuulu kaupunkirakennelautakunnalle ja tiejaostolle.

Kunta avustaa sellaisia yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous tai tiellä on muutoin yleistä merkitystä alueensa liikennöinnissä.

Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tienosalle. Avustettavan tiekunnan tulee vuosittain pitää yleinen kokous.Tiekunnat ovat kirjanpitovelvollisia ja tiekunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Yksityistieavustukset julistetaan kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi vuosittain kunnossapidon ja perusparantamisen avustushakemuksilla.

Yksityistielain mukaan päätettäväksi kuuluvat tielautakunnan asiat käsitellään ja ratkaistaan toimituksessa. Kuopiossa tielautakunnan asioita käsittelee kaupunkirakennelautakunnan tiejaosto (Kuopion kaupungin hallintosääntö I luku 7 §).

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Kunta avustaa sellaisia yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta.

Yksityistieavustukset julistetaan haettavaksi vuosittain

Yksityisteiden avustushakemukset
Avustushakemukset yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannukseen
Juankosken asiakaspalvelupiste
Juankoskentie 13 , 73500 JUANKOSKI

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kaupunginarkisto
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30

Juankosken asiakaspalvelupiste

Käyntiosoite

Juankoskentie 13, 73500 JUANKOSKI

Postiosoite

Juankoskentie 13, 73500 JUANKOSKI

Puhelin

  • (+358) 447188400

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Kaupunginarkisto
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30

Karttulan palvelupiste
Kissakuusentie 6 , 72100 KARTTULA

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 11:00

Karttulan palvelupiste

Käyntiosoite

Kissakuusentie 6, 72100 KARTTULA

Postiosoite

Kissakuusentie 6, 72100 KARTTULA

Puhelin

  • (+358) 17184999

  • (+358) 17184906

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 11:00

Maaninkatalo
Maaningantie 32 , 71750 MAANINKA

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00
Torstai
08:00 - 11:00
Kaupunginarkiston aukioloajat
Tiistai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00

Maaninkatalolla sijaitsee useita Kuopion kaupungin palveluja.

Käyntiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Postiosoite

Maaningantie 32, 71750 MAANINKA

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Tiistai
08:00 - 11:00
Torstai
08:00 - 11:00
Kaupunginarkiston aukioloajat
Tiistai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00

Nilsiän virastotalo
Nilsiäntie 78 , 73300 NILSIÄ

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Perheneuvolan palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 16:00
Kaupunginarkiston palveluajat
Torstai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00

Nilsiän virastotalolla sijaitsee useita kaupungin palveluja.

Käyntiosoite

Nilsiäntie 78, 73300 NILSIÄ

Postiosoite

Nilsiäntie 78, 73300 NILSIÄ

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelun palveluajat
Maanantai - Torstai
08:00 - 15:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Perheneuvolan palveluajat
Maanantai - Perjantai
08:00 - 16:00
Kaupunginarkiston palveluajat
Torstai
08:00 - 15:30
Perjantai
08:00 - 14:00

Valtuustotalo
Suokatu 42 , 70110 KUOPIO

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 16:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Yrityspalvelu
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00
Kaupunginarkisto
Maanantai
08:00 - 15:30
Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 15:30

Valtuustotalolla sijaitsee kaupunkiympäristön asiakaspalvelu, kaupunginarkisto, yrityspalvelu sekä keskeiset kaupunkiympäristön palvelut

Käyntiosoite

Suokatu 42, 70110 KUOPIO

Postiosoite

PL 1097, 70111 KUOPIO

Puhelin

  • 0800918511

    (maksuton)

  • (+358) 17185048

Normaalit aukioloajat
Asiakaspalvelu
Maanantai - Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 16:00
Perjantai
08:00 - 14:00
Yrityspalvelu
Maanantai - Perjantai
08:00 - 15:00
Kaupunginarkisto
Maanantai
08:00 - 15:30
Keskiviikko
08:00 - 15:30
Torstai
08:00 - 15:30

Tiejaoston toimituskustannukset


Yksityistieasetuksen 7§:n mukaan tielautakunnan (Kuopiossa tiejaosto) toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

Tiejaosto


Tiejaosto hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle tarkoitettuja lakisääteisiä tehtäviä. Palvelualueiden johtosäännön 2.luvun 5 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnan alaisena toimii tiejaosto, johon kuuluu kolme (3) lautakunnan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston jäseneksi (ei puheenjohtajaksi) voidaan valita muitakin kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
kunnossapito(at)kuopio.fi

Yksityistiesihteeri
Annele Pesonen
044 718 2114
annele.pesonen(at)kuopio.fi

Yksityisteiden avustushakemukset Yksityisteiden avustushakemukset

Tiejaoston jäsenet 2017-2021 Tiejaoston jäsenet 2017-2021

Markku Söderström, pj
Keijo Voutilainen, varapj
Taisto Toppinen, jäsen
Nina Hakokivi, varajäsen
Pia Punkki, varajäsen

Yksityistielle tulevat liikennemerkit Yksityistielle tulevat liikennemerkit

Yksityisteiden osoitenumerointi Yksityisteiden osoitenumerointi