Yksityistiet

 

Vuoden 2018 yksityistieavustusten hakuaika päättynyt
Kunnossapidon avustustusten hakuaika päättyi 16.3.2018.

Avustusten periaatteet 2018 (pdf)

Perusparantamiseen voi avustusta hakea yksityistien pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle sähköisesti e-lomakkeella. Sen voi tarvittaessa täyttää kaupungin asiakaspalvelupisteissä, joissa on käytettävissä asiakaspäätteet. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Perusparannuksesta tulee olla tiekunnan kokouspäätös. Avustusta haetaan hankkeelle ennen sen alkamista.

Tilitykset tehdään myös e-lomakkeella. Lomakkeelle tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Avustusten käsittely on tältä vuodelta päättynyt. Jos tiekunnalle ei ole haetusta avustuksesta tullut tietoa, kannattaa tarkistaa sähköposti tai soittaa.

Tarkempia tietoja: yksityistiet(at)kuopio.fi tai puhelimitse 044 718 2114 maanantaisin klo 12 – 15 ja torstaisin klo 8 – 12.

Kuopiossa yksityistiehallintoa koskevien tehtävien hoito kuulu kaupunkirakennelautakunnalle ja tiejaostolle

 

Kuopion kaupungin ollessa yksityistien osakas, kokouskutsut ja tiemaksut toimitetaan Maaomaisuuden hallintapalveluille (Kaupungin osakkuudet yksityisteillä -yhteystiedot). Suurin osa osakkuuksista liittyy kaupungin metsäpalstojen tieosuuksiin.

Kunta avustaa sellaisia yksityisteitä, joille on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta. Avustuksen ehtona on myös, että tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi (1) pysyvästi asuttu talous tai tiellä on muutoin yleistä merkitystä alueensa liikennöinnissä.

Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tien osalle. Avustettavan tiekunnan tulee vuosittain pitää yleinen kokous.Tiekunnat ovat kirjanpitovelvollisia ja tiekunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Yksityistieavustukset julistetaan kuopiolaisten yksityistiekuntien haettavaksi vuosittain kunnossapidon ja perusparantamisen avustushakemuksilla. Perusparantamisavustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista. Avustusta ei myönnetä jo tehtyyn hankkeeseen eli jälkikäteen.

Yksityistielain mukaan päätettäväksi kuuluvat tielautakunnan asiat käsitellään ja ratkaistaan toimituksessa. Kuopiossa tielautakunnan asioita käsittelee kaupunkirakennelautakunnan tiejaosto (Kuopion kaupungin hallintosääntö II luku 7 §).


Kaupungin osakkuudet yksityisteillä


Kokouskutsut tiekokouksiin, tiedonkeruulomakkeet ja osuuksiin liittyvät maksulaskut tulee toimittaa Maaomaisuuden hallintapalveluille. Kutsun liitteenä tulee olla tiekunnan maksuunpanoluettelo, josta selviävät kaupungin omistamien kiinteistöjen tunnukset, yksiköt, liikennelajit, ja selvitys mahdollisen erityisliikenteen painoluvun määräytymisestä.

Sähköpostiosoite: maaomaisuudenhallintapalvelut(at)kuopio.fi
Postiosoite:     

    Kuopion kaupunki
    Maaomaisuuden hallintapalvelut
    Yksityisteiden kokouskutsuasiat
    PL 1097
    70110 Kuopio

 

Tiejaosto


Tiejaosto hoitaa yksityistielaissa tielautakunnalle tarkoitettuja lakisääteisiä tehtäviä. Kuopion kaupungin hallintosäännön 2.luvun 7 §:n mukaan kaupunkirakennelautakunnan alaisena toimii tiejaosto, johon kuuluu kolme (3) lautakunnan toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Jaoston jäseneksi, mutta ei puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Tiejaoston toimituskustannukset


Yksityistieasetuksen 7§:n mukaan tielautakunnan (Kuopiossa tiejaosto) toimituskustannuksiin luetaan toimituksen johdosta puheenjohtajalle ja muille jäsenille sekä sihteerille asianomaisessa kunnassa voimassa olevien perusteiden mukaisesti suoritettavat matkakustannusten korvaukset, päivärahat sekä kokous- ja katselmuspalkkiot samoin kuin muut tehtävän suorittamisen kannalta tarpeelliset menot.

Yhteystiedot Yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut
PL 1097, 70111 Kuopio
käyntiosoite: Suokatu 42

asiointisähköposti
yksityistiet(at)kuopio.fi

044 718 2114
 

Yksityisteiden avustushakemukset Yksityisteiden avustushakemukset

Tiejaoston jäsenet 2017-2021 Tiejaoston jäsenet 2017-2021

Markku Söderström, pj
(varajäsen Matti Sariola)
Keijo Voutilainen, varapj
(varajäsen Pia Punkki)
Taisto Toppinen, jäsen
(varajäsen Nina Hakokivi)

Linkkejä Linkkejä

Yksityistielle tulevat liikennemerkit Yksityistielle tulevat liikennemerkit

Yksityistielle tulevat liikennemerkkianomukset

Yksityisteiden osoitenumerointi Yksityisteiden osoitenumerointi

Osoitteet haja-asutusalueella