Asumisoikeusasunnot

Asumisoikeusasunto on vaihtoehto asunnon ostamiselle ja vuokraamiselle. Kuopiossa on valmiina noin 1500 asumisoikeusasuntoa. Lisäksi uusia asuntoja on suunnitteilla ja rakenteilla mm. Hatsalan Puijonkuppeelle, Kotikatu 365-alueelle, sekä Pyöröön ja Savilahteen. Uusiin kohteisiin haku on yleensä noin vuosi ennen talon valmistumista.

Asumisoikeusasuntoon saa nimensä mukaisen asumisoikeuden, kun maksaa asumisoikeusmaksun sen hankkimisvaiheessa. Uuden asunnon asumisoikeusmaksu on yleensä 15 prosenttia asunnon hankintahinnasta, kun taas vanhan asunnon kohdalla alkuperäistä hankintahintaa on tarkistettu elinkustannusindeksillä. Lisäksi asumisen aikana maksetaan kuukausittain kohtuullista käyttövastiketta vuokran ja yhtiövastikkeen tapaan. Asunnosta luopuessa asumisoikeusmaksun saa takaisin indeksillä korjattuna.

Asumisoikeusasuntoon haetaan järjestysnumerolla, joka määrittää hakijat järjestykseen asunnon haussa. Pienin eli vanhin järjestysnumero oikeuttaa asunnon saannin, mikäli hakija täyttää muutoin asumisoikeuslain edellytykset (kts. alla).

Uusi 1.1.2022 voimaantullut asumisoikeuslaki muuttaa asumisoikeusasuntojen hakumenettelyä 1.9.2023 alkaen. Tästä alkaen järjestysnumero haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), mutta syksyn 2023 ajan (1.9.-31.12.2023) kaupungin antamat järjestysnumerot ovat vielä voimassa ja menevät ARA:n järjestysnumeroiden edelle. Mikäli ajalla 1.9-31.12.2023 asuntoon ei ole hakijoita, joilla on kaupungin järjestysnumero, ARA:n antaman numerot määräävät asunnon saajan. Kaupungin antamat järjestysnumerot poistuvat käytöstä 1.1.2024 alkaen.

Asumisoikeusasuntoa haetaan suoraan yhtiöltä järjestysnumerolla. Katso luettelo Kuopion asumisoikeusasunnoista.

Näin haet asumisoikeusasuntoa

  1. Jätä asumisoikeushakemus Kuopion kaupungin Asuminen ja palveluverkosto -yksikköön. Järjestysnumeroa haetaan joko sähköisesti e-lomakkeella tai paperisella lomakkeella, jonka saa Valtuustotalon asiakaspalvelusta. Yksikkö lähettää sinulle järjestysnumeron, jolla haetaan asumisoikeusasuntoa yhtiöistä.
  2. Järjestysnumeron hankkimisen jälkeen ilmoittaudutaan asumisoikeusasuntojen omistajayhtiöille.
  3. Rakenteilla ja suunnitteilla oleviin kohteisiin määritetään kohdekohtaiset päivämäärät, joihin mennessä hakemuksensa jättäneillä on etuoikeus haettaviin asuntoihin. Jos samaa asuntoa on hakenut useampi hakija, asumisoikeuden saa pienemmän numeron omaava.
  4. Asumisoikeusmaksu on 10-15 prosenttia asunnon hankintahinnasta.

Asumisoikeusasuntojen hakuedellytykset

  1. Hakijan on oltava hakemusta jätettäessä 18 vuotta täyttänyt.
  2. Alle 55-vuotias hakija ei saa omistaa paikkakunnalla asumistarpeen tyydyttävää omistusasuntoa. Varallisuutta ei saa olla niin paljon, että voi hankkia sellaisen. Velkaisesta omistusasunnosta on mahdollista muuttaa asumisoikeusasuntoon.
  3. Omaisuusselvitys tehdään siinä vaiheessa kun asumisoikeus tarjotaan ostettavaksi.
    Lisätietoja asumisoikeudesta saat myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta www.ara.fi

Luettelo Kuopion asumisoikeusasunnoista

Asuntoa haetaan suoraan yhtiöltä järjestysnumerolla.

Kuopion kaupunki

Asuminen ja palveluverkosto

Tuula Puustinen

asuntosihteeri

Katri Hiltunen

kehittämispäällikkö