Hissiavustus

Asuntotoimi edistää uusien hissien rakentamista ja käynnistämistä Kuopioon. Vanhoihin kerrostaloihin on valmistunut yhteensä yli 100 uutta hissiä vuoden 1997 jälkeen. Hissi parantaa esteettömyyttä, viihtyvyyttä ja nostaa talon sekä osakkeiden arvoa. Kuopiossa on edelleen paljon kolmikerroksisia tai sitä korkeampia hissittömiä kerrostaloja.

Kerrostalohissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ARA:lta sekä Kuopion kaupungilta. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen vanhaan kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Kuopion kaupungin avustus on 25 prosenttia ja ARA:n avustus 45 prosenttia kokonaiskustannuksista eli yhteensä 70 prosenttia. Kaupungin avustuksen saaminen edellyttää ARA:n tekemää myönteistä hissin toteuttamisen päätöstä, kun taas ARA:n avustus on haettava ennen töiden aloittamista. Kaupungin avustusta voi saada maksimissaan 40 000 euroa hissiä kohden.

Hissiavustuksen lisäksi ARA myöntää avustusta myös muiden liikuntaesteiden poistamiseen, kuten esimerkiksi ulko-ovien automatisointiin ja leventämiseen sekä tarvittavien luiskien ja kaiteiden rakentamiseen. Näiden osalta ARA:n avustus on myös 45 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Kuopion kaupunki avustaa hissien suunnittelua pienehköllä summalla (2000 euroa/porraskäytävä tai 4000 euroa, mikäli porraskäytäviä on kaksi tai enemmän). Suunnitteluavustuksen myöntäminen ei edellytä hissin rakentamista, vaan sen avulla on mahdollista tutkia hissin toteutusmahdollisuuksia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja. Toteuttamispäätöksen jälkeen tarkempi hissin suunnittelu sisältyy hissiavustukseen.

Kuopion kaupunki, Asuminen ja palveluverkosto

Pasi Manninen

Tarkastusrakennusmestari

Katri Hiltunen

kehittämispäällikkö