Hulevesien hallinta

Kuopiossa pääsääntöisesti kaikilta asemakaava-alueen rakennetuilta kiinteistöiltä laskutetaan 1.1.2018 alkaen vuotuista hulevesimaksua. Maksuvelvolliset kiinteistöt saavat vuoden 2023 hulevesilaskun loppuvuodesta 2023.

Mitä hulevesi on?

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta ja muista vastaavista paikoista pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä. Huleveden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

Ohita upote
Huleveden vaikutusalueet kartalla

Kun­nal­lis­tek­ni­nen suunnittelu

Suokatu 42 A, 2.krs

PL 1097, 70111 Kuopio

This link will open to a new tab Avaa karttalinkki