Jätehuolto

Käsi pitelee pahvinpalaa, jossa näkyy kiertotalous-merkki. Taustalla vihreää ja valopalloja.

Jätehuolto on kunnallinen peruspalvelu, joka järjestetään kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöille sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnalle. Toimiva jätehuolto on tärkeä osa asuinympäristömme viihtyisyyttä.

Jätehuoltopalvelut tuottaa kuntien yhteinen jäteyhtiö, Jätekukko.  Jätekukko tarjoaa keskitetysti kilpailutetut jäteastiatoimitukset ja -tyhjennykset. Asukkaiden käytössä on jätehuollon palveluverkosto, johon kuuluu mm. ekopisteitä, lajitteluasemat ja vaarallisten jätteiden keräys. Jätekukko myös neuvoo jätehuoltoasioissa.

Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Savo-Pielisen jätelautakunta. Jätelautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä, jätetaksasta ja siitä, millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätelautakunta myös seuraa, että kiinteistöt ovat jätelain mukaisesti järjestetyn jätehuollon piirissä.

Jätehuollon valvonta kuuluu Kuopion kaupungin ympäristönsuojelupalveluille.  Ympäristöhaittoja aiheuttavaan jätteiden käsittelyyn tai roskaantumiseen voidaan puuttua tilanteen korjaamiseksi. Jätehuollon valvontaa tehdään osana muuta ympäristövalvontaa.