Aumausilmoitus ja lannan levitys poikkeustilanteessa

Lannan varastointia ja levitystä koskevat määräykset on annettu valtioneuvoston asetuksessa (1250/2014) eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus. Nitraattiasetus koskee kaikkia eläinsuojia ja kaikkea pelto- ja puutarhaviljelyä. Asetuksen mukaan eläinsuojissa on oltava tiivis lantavarasto, johon mahtuu vuoden aikana muodostuva lanta. Mikäli lantaa varastoidaan aumassa, tulee siitä ilmoittaa valvontailmoituksella. Lannan aumaaminen on sallittua vain poikkeustapauksissa työteknisistä tai hygieenisistä syistä.

 Nitraattiasetuksen mukaan lannan levitys on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti erityisen poikkeavissa olosuhteissa. Poikkeuksellisena olosuhteena pidetään tilannetta, jolloin kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita. Mikäli lannanlevitysajasta poiketaan, on silti noudatettava muita lannoitteiden levittämistä koskevia säännöksiä. Ilmoitus on jätettävä mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään lokakuun loppuun mennessä, ja lanta on levitettävä marraskuun loppuun mennessä. 

Aumausilmoitus ja ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa tehdään Lupapisteessä. Hakemusta tehtäessä toimenpiteeksi valitaan ”Ympäristöön vaikuttava toiminta”, jonka jälkeen valitaan ”Maatalouden ilmoitukset”.  

Alueelliset ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­pal­ve­lut

Suokatu 42, PL 1097

70111 Kuopio